Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 13.06.2019
ΗEPHEA ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Αρ Φύλλου : 6305
Ποιες είναι οι διατροφικές ανησυχίες των Ελλήνων
https://www.citi.com/citizenship
Πdrί μυκία σην ΑΜήτι ην Πηγόμα Ημία Εοτιαμό
Υπερπτήσεις τουρκικν F-16 πάνω
Κάθε χρόνο, για ένα περίτου μήνα πριν και μετά την
ημέρα που έχει αναδείξει η Citi ως Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού , οι εθελοντές της Citi μαζί με συνεργαζόμενους Οργανισμούς αφιερνουν το χρόνο τους
και τις δυνάμεις τους σε δράσεις που βελτινουν τη
ζωή δεκάδων χιλιάδων συνανθρπων μας.
από ελληνικά νησιά
Ζεύγος τουοw
πέταξε το απόγευμα πάνω ατό
το Φαγμακονήσι , τους Αρχιούς
και τους Λειpος
από 22.000 πόδια.
Όπως δγινε γναστό ατό το
ΓΕΘA, ζεύγος του0κικν F-16
εισήλθε το απόγευμα στο FIR
Αθηνν χωοίς να καταθέσει
Το Σάββατο 8 Ιουνίου, η Gi γιόρτασε την 14η Ετήσια
Παγιόσμια Ημέρα Εθελοντισμού , μαζί με 100.000
εθελοντές σε περισσότερες από 400 πόλεις σε 90
χρες . Βογαζόμενοι της Citi, μαζί με τις οικογένειές
τους , φίλους , πελάτες και συνεργάτες συμμετείχαν σε
περισσότερες από 1.500 δράσεις που περιλάμβαναν
όλες τις πτυχές της κουνωνικής προσφοράς
ΟΠΑΠ: Η διαδικασία και το
, ένα τουΖιχό αr0σκάφος πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στα 24.000 πόδια . Έξι
λεπτά αργότερα το ίδιο τουοκικό αεροσκάφος πέταlε πάνω
χρονοδιάγραμμα για το
dividend
scrip
νo5 υ5 υτu uυ
φος του τουρχιχού σχηματισμού πέταξε πάνω από τους
Λειψού στα 22.000 πόδια.
επίσης.
ΚονκίναςΛάτπας
Στις 146η καταβολή
μτοητν στους μτύχους
Το τουρχικό F-16 που είχε
πετάξει πάνω ατό το Φαρμακονήσι, στις 18:18 μ.μ. τέ ταξε
Η ΟΠΑΠΟΠΑΠ +0,61% ΑΕ. στεικά με την έκτακτη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποοού 9.000.000
Τα τουρκικά αεροσκάψη αναγνωρίσθηκαν κα αναχατίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά
λείται μέσω επανεπένδυσης του υπολούπου μερίσματος
της χρήσης 2018 ( που απομένει μετά την αφαίρεση του
καταβληθέντος προοωρινού μερίσματος ) , η αποία αποφδυθνείς χανόνς κατά πάγια
νίαoυ 010 bE εας
οχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τωτική Γενική
Συνέλευση των Μετάχων της 22ας Μatou 2019 στο
πλαίσιο έγoισης από την ως άνω Τακτική Γενοή Συνέ
τακτική, ενημέρωσε το ΓΕEΟΑ.
Στις 14 Ιουνίου
ΚλουΒάσει της απόφασης, ετιστρέφεται στους μετόχο, ποσό 1,608 εκατ . ευρ
ή 4 ευρωλεπτά ανά
μετοχή , με μείωση της
Υπενθυμίζεται ότι στις 9:34 το
L 13o40ωχοδι
κίνας-Λάππας στην πληρωμή της επιστροφής χεφ- D143% 50orρθεί suonoApΡΑDI 1
αλαίου στους μετόχους,
16 που εύχε αισίλ0ε, στο FIR
Αθηνν χωρίς να καταθέσει
σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω
ατο την Κίναρο-ανατουχα της
Αμοργού- στα 27.000 πόδια.
euo προγοuμ -2023), πληροφορεί το οινό, για
τα ακόλουθα:
σε εκτέλεση της απόφα - ονομαστικής αξίας της
σης της γενικής συνέλευσης της 23ης Απριλίου.
μετοχής στα 0,26 ευρ
από 0,30 πριν.
Created by Universal Document Converter