Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9839 - ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1 Θ - ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
οι ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΛΗ ΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞ ΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 847,75 μονάδες
Πτση 0,26%
ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS
Παρελθόν"
Ανακοίνωση
βόμβαν από τον
αντιεισαγγελέα
Αγγελή
lοιδυρεάέξετοσεις!
Σελ. 2
Σελ. 4
ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΔΕΙΞΕ 51 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Αντιδράσεις
Ισχυρή εντολή
για να αλλάξουμε την Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
ένταξη
σει τις διαπραγματεύσεις για την
της Βόρειας Μακεδονίας
νίας , όμως καμιά απόφαση δεν θα λnφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες , επειδή
ορισμένα κράτη μέλη Προβάλλουν εμπόδια, Προειδοποίησε ο πρόεδρος
και της ΑλβαΟ καύσωνας
"έψησε" την Ινδία
του ΕυΣελ. 3
ρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
"Πιστεύω Προσωπικά Πως μόνο μία
αρχί .
Βόρεια
Αλβανία, όπως συνιΣελ. 6
απόφαση μπορεί
Δηφθεί:
διαπραγματεύσεις με τη
ΠΑΛΙΟΙ ΓΝΩΡΙΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕ ΠΑ
ΠνrΠ τε
σουν 01
Μακεδονία και την
ΓΙΑ 0ΦΕΙΛΕΣ 2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
στά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπη", δήλωσε
Τουσκ έπειτα από συνομιλία
Που είχε
Πρόεδρο της Βό .
στις Βρυξέλλες με τον
ρειας Μακεδονίας Στέβο Πενπάροφσκι .
" Όμως οφείλω
zί σας: δεν είναι όλα
μα να λάβουν την απόφαση
διαπραγματεύσεις αυτές μέσα στις
επόμενες ημέρες", προειδοποfησε.
"Το zήτημα σήμερα δεν είνaι το αν , αλΕιετο
Σακκας και Δημητρακης
οι δύο συλληφθεντες
για τη ληστεία.
είμαι ειλικρινής μα κράτη μέλη έτοιαρχίσουν
Πότε" , υπογράμμισε
Πρόεδρος
λά το
"Καμπανάκι"
της ΔΕΗ
στην ΛΑΡΚΟ
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. "Είμαι
φυλακτικός επειδήγνωρίζω Πως η επί
τευξη συναίνεσης μεταξύ
μελν χρειάζεται μερικές φορές περισσότερο χρόνο an' ό,τι θα επιθυμούσα",
επ1του
των 28 κρατν
εξήγησε .
Σελ. 8
Σελ. 4
Ο λογικός