Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

29oC, 21:00

22oC - Υγρασία 52%-84% - Άνεμοι: Ν-NΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:08

€0.80

Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, και οι κανόνες να ισχύουν για όλους. Ο κυριότερος είναι η αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού όταν μιλάμε για τους κανόνες της αγοράς και την οικεία νομοθεσία. Το παράδειγμα του ορισμού των κοινόχρηστων χώρων, που εκχωρούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Όταν δηλ καταστρατηγούνται οι αποφάσεις αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί και να χρησιμοποιεί μεγαλύτερο κοινόχρηστο χώρο απ΄όσο δικαιούται σε αντίθεση με τον νομοταγή που
δεν το κάνει. 3>>

Ôá ôñáðåæÜêéá (ðüóï;) Ýîù!

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4901

ΠΥΚΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΥΔΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

¸îé óçìåßá óõíåñãáóßáò áðü ôç Ìåñüðç
Παρατηρητήριο πολιτών
για τη λειτουργία της νησίδας του Βίδο, ενδιαφέρον
και από την Πρεσβεία
της Σερβίας στην Ελλάδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Μερόπη Υδραίου και
Κώστας Νικολούζος είχαν ένα πυκνό διήμερο συναντήσεων στην Αθήνα με αντικείμενο τον οδικό
χάρτη για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των σκουπιδιών.
Αρχικώς με τον μελετητή και στην
συνέχεια με Πιτσιόρλα, Φάμελλο,
Διαχειριστική και Επίτροπο, ξεδιπλώθηκαν όλες οι πτυχές του σωτήριου, όπως προσδοκάται, έργου. Σύμφωνα με τη νικήτρια των
δημοτικών εκλογών, οι εκπρόσωποι της γενικής κυβέρνησης και
των άλλων εμπλεκομένων, ενημέρωσαν για μια ακόμα φορά ότι
"λεφτά υπάρχουν". Απομένει η
καλή οργάνωση μιας ικανής ομάδας εργασίας, που θα εποπτεύσει
την κατασκευή της ολοκληρωμένης Μονάδας, απορροφώντας
τους πόρους, το συντομότερο δυνατόν.
Σελίδα 6>>

ÕðïãñáöÞ ðñïãñáììáôéêÞò ãéá ôçí ïéêßá ÃéáëëéíÜ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κέρκυρας και του Ιδρύματος "Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά", για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου (οικία
Γιαλλινά) επί της οδού Καποδιστρίου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Με στόχο την επανάχρησή
του, ως μουσειακός χώρος, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό φορέα πολιτισμού και γνώσης και ταυτόχρονα ένα πόλο έλξης και αναψυχής των Κερκυραίων και των επισκεπτών του νησιού. 9>>

ÊÜçêå ïëïó÷åñþò
êáôïéêßá óôïõò ÓéíáñÜäåò 7>>

Óýëëçøç ãéá êáëëéÝñãåéá
êÜííáâçò óôïí Íüôï

7>>

Ðñüôáóç ãéá
ßäñõóç ôì.
Äéåèíþí &
Ðåñéöåñåéáêþí
Óðïõäþí óôï
Éüíéï Ðáí/ìéï 8>>

ÁëëÜæåé ï ÷ëïïôÜðçôáò
óôï ãÞðåäï ôçò ÁÅË 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα