Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymp iobέτmn.r
DμήΜoυ pd
pοuo, η
ΠΕΜΠΗ p1oνIar 20
ΕΞΟKΟNοΜΗΣΗ ΚΑΤΟΚΟ
ΠAΔΗ ΕΡΤΑΙΑΣΤΗΝ ΕΜΑΔΑ
Οροι και
Τα κυκλματα
και η εκμετάλλευση
ΠΡΟΣΦΥταιογΟΜ
προϋποθέσεις
ΠΑ 25000 MΟΟΚΟΡΑ ΣΤΟ ΜEO
ΠΡΟΡΑΜΜΑ
uηρ tΙ
oμ έρα a nς Ποδής Εριαdo
φ Ε Η
μο σ0AΕ η No ΝΠΡν
κά Οntμ oo,
uοiούπαόολοιμού 270 p
-neμν aερα e
Η mnmm
ποmoτυy ο Ατοtα πο Π0 Μ τ, ο ό ΑΡ
e- -A i 5-ΕΜn
η α0 uρά θα μπτρίow α
wu ρ mwπρόo
Μν Μ α άαPs
πομήo ο να ακδηm
φίςw κν Κ Υω Τ Aή
ις οντ η αΜ ρη ή
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΓΝ ο ο uοικηιρ
moόmrlΤ πν ηα.
Μόνη σίγουρη
ελογή n yn φος
στη ΝΔ
0 τυς
oήκ σην Μ 5 τ .
φόνυν
Pon Α m
νόpας uοις pol:φόντωw κακυς
Η τήω
ηναμονύς παo .
nόn m
ον n am όmι νην
ήησmή tν mω οωΥΚ
rhe Ο a
τoν κΜ n K n
ΑΠΟ ΤΗΜ ΑΝΤΗΡ0ΕΡΑ
Εργασίες για την
ασφαλή πρόσβαση
των οδηγν
ΣΤΗΝ ΕΑΡΚΙΑΚΗ ΟΟ
ΠΛATMΟΜAΛΠΑΝΤΕΛΕΜΟΝΑ
Ηντ Υ mΗ
p) a μιομρν
γooue α ήpς οw κο
0a άσ
ΣΤΟΥΣ Π. ΠΟΡΟΥΣ
Ανήλικος Αφγανός σήκωσε
το έπαθλο αγνα δρόμου
Πεδίο αντιπαράθεσης
μεταξύ ΝΟΔΕ
και Διοκητή
το Νοσοκομείο
EΧΕE ΚΥΡΑΣΕΙΛΕΗ ΜΟΔΕ
ΚΟΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
0 οας ΜM,
dομ η
Δεμής οφ
Πeep νστό
ΟΑPvoν.
σου α σn
ΠΑΡΟΕΚΟΚΟΥΣΟΓΟΥΣ
EΒΟΔουαΤΗΣ
-pάοιπpός
no ράδεσης όγνα m Ko
Κα ης με O np ς
Cp wuh ή ήνn
αrνota p ος oν ή
Ανάση Μσμη &ν Ν
nμ ά Ν ΕΝ Emή
,1 5Η9
σνσνα
Ερδμευ T
ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΙΟΥ
2PA Τυ
δ ra σους
Πος nopς
ΓΜΝΑΠΟΥ
Μe ς 12
rΥΑΣnpiας o o οpν t
meioo Rnbμ ppηnς
KΟΝΤΑΡΙΩΙ ΣΣΑΣ
EΚAB ΕΡΙ
Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που δόθηκαν
από τονπρόεδρο του ΕΚΑΒ
ΚΑΙΟ ΔΙΒΕΒAΕΣ ΠoΥ ΕΔΟΣΕΟ ΒOWΕΥΤΗ Σ ΚΑΣΤΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μEEυαr Hοατo σ
e - φ
Να peoy α δμio mυέypν δeθdσn oς
Απpoοu oνpoρό u EΝ nmd
Κασoprς μύ ατς mi ς u DMη
oηςΜηοφας ομς u .
ΤΜ ν Η Μ
οήκκη κά κn αί owη
ΕΜAA ν ουnή εα aην nO ΠΕΚΑΛ.
οομασοoό u DA nplaς a 2 άομα
oH5ΕΥΤO D aνpme αnmoul
ά δτάν κe
ΜΟ ΠΕΠ
n Η e
μξδουν μnpε ος δαοσυς ου DAΠ
Cao μoς ουpέξου μπν σνomοη υ
aνis n α
ομες οoς ίouαpoi Αpμ w
σο Pκο άuΑμα
ΤΕΡΠΟΣ
οt Α Η μαι
o γαμ u μι Μ 0 Α
ε ΕΤΑΣ
EΑηΣΣΤΙΣΤΣ ΑΤΟΡΗΝΥ
κuτεp1νη 23507625%
kuatPΡομlptstun 0721umt
ΑΕΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΑΣ
ΕΡΤΑΙΚΟΚΕΤΡΟ
iμετν
ΠuλοδΥτι δαμαοναΤ
Δράση
για τη νομική
πληροφόρηση
εργαζομένων
και ανέργων
5 .4. μt 00 peύ oαι οκάπκουpε σχίοις φnστοσύης
μ 1400 up δίπαση θdarσa
Με προόπα πoότητας στις
καύύτεος πrtς α Το
εξοδικυνμίνο μας πpοoωmd , σος
εγνόμοστε Το καλύτερο
eπoτtλσμα
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΜΟΥ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 σΥΟY
ΚΑΩΡΑ 1 :0
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
T: 23520 33110www.torpos.gr
konstadini dis (1i να corm
nιετonoΗΜΕΝΗ ΜΟΜΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ
N. ΜΑΡΑ
Εγγραφές
καθημερινά
Έναρξη
μαθημάτων :
20 Ιουνίου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
οuΟ αn