Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.534 .Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019
Γραφείa: Φ. Ταβέλλα 11-ΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,3.791-Fac 26510 30.350 htip/ww.proinostogos.gr s [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μόνο στο 1,18% η κινητικότητα επί των συνολικν συναλλαγν στη χρα .
Η ΗΠΕΡΟ ΟΥΡΑΤΟΣ ΚΝ ΤΑ ΑΜΝΗΤΑ
Ο Μαύρα μαντάταν και από τη μείωση της οικοδομικής
δραστηριότητας κατά 39,9% τον περασμένο ΜάρΙΟ
Μικρή κανάσαν στην τοπική οικονομία από τον β' κύκλο
Του επιδοτούμενου από Τ
Την Κυριακή είσκέπετα Μέτσοβο, Γιάννενα, Αρτα
Ο Κυρ. Μητσοτάκης παρουσιάζει
σχέδιο ανάπτυξης της Ηπείρου!
Ε.Ε κεξοικονομ κατ' οίκον
Σε ίναv ακόμη οικονομικά
ελευία n.άκτm
κινμικότητα (nς αγοραπωλησίες
ΡΒασικός πυλνας ο συνδυασμός τουρισμού και
παραγωγής τοπικν Ποιοτικν προϊόντων
σm oποία βρίσκεαι
Συγκεκριμένα σύμφωνα μ σο χεία της Τράπεζος ης Ελλάδος, που
Τις επίσημες προεκλογικές
γων στην Ήπειρο ανoίνα mν Κ
ριακή ο Πρόεδρος ης Μέας ΔημοΡΕΠΟΡΤΑZ
Σύνφοωνα μ γ0εονές πληρο
ρίες η περοδεία θα ζκινήσει από
Yαι και σήμεα ΔΤπίνΤ στη
κή σύξηση των Τμν και του αγρ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
nλλοδic να aά μικον
και μεγάλης ηλικίας δικμερισμάτων.
Τa mά ην ΗπΙκο, η ο.
κατάστα ση που οδνεί δενάδ λ
κρίση και πολλούς τεχνίτες στην ανεργα
ο Μέτσοβο, θα συνεχιστεί στα
Αοα. Ποόκτα για πεορδεα μ
ισχυρούς, πολιτικούς συμβολ νύματα συνδυασμένης ανάπτυξης
του πρωτογενούς τομέα και του
πίa βρίσκετα στη χαμηότερη θέοη
από πλευρός νημικό
| Αν και ολοκληρθηκε από Τις αργές του 2019..
Παντελής έλλειψη ενημέρωσης για
Τον επανυπολογισμό των συντάξεων
Η Από το Μέτοοβο , Τιμντας έrοιτη μήμη του Ευmτpδη πολι: Τικού Ευάγελου Αβξρωφ-Τοσίrο, ξειανά ην τελευταία πρn
αναλάβει Προων του στην Ήπερο
ΓΝΩΜΗ
Nίγες εβδαμάδες πρν Τις λογές και την ανάληψη-όπως όλα δεί.
Προς μια νέα
εποχή η χρα . .
> Του ΣΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
mλroύμηανιού
>Εβαλαν φραγή στα ηλεκτρονικά δεδομένα του ΕΦΚΑ
τον πρωτογενή τομέα ως έναν βασι- oία γκ
ην Ήπειρο, η οποίa έχα τε ρους Του , ο Κυράκος Μητσυτάκης.
παρουσιάζοντας βαυ χες
που επδνκε
σα w δα , μέσω της παραγωγής προϊ ντων υψ ς παραγων
αποκτήσεn ΕM. Τ σλήάλ BaΘ
. Οργή και αγανάκτηση προκαλεί σε χε
μερα - για την παραγωγή νέων πpoκαθυστίρnσn έκδσ.
Των ενημερωτικν ση.
μw ο pοουσκυικά
: Η Η iνα Μaάρμια υοψίφια
κής διαδικασίας έχα ιδιαίτερη σημαΤα αποΕAopa ανο.
e u uay να
τυ ΕΝAA στα hάνEνα
.Στη σελίδα 12
Δεντα βρήκαν οι φορείς με τον Υπ. Υγείας .
ενημερωθουν για Το πo00 o Aαμpανουν
φουν νέα εποχή για η διακυβέρνηση της χρας μας . Το εύρος
rov χ ΣΥΡΖΑ
Τέλος οι δωρεάν εξετάσεις από
σήμερα
δων διοφοΗ Αντατη Γrvκή Συνομοσπον - κοίνωσή της κάνει λόγο
Eα Σταέούχων Ελλάδος σε ανο - δοpανεα ο 1 αψηφοδέλτια του ΕΥΡΖΑ !
ιπλήρη αΔιαγνωστικά Κέντρα
τους iομούς της Hnεiροu !
naελδ 12
ξεων από το Υπουργείο Εργοσίος .
τονίζοντας όι αυτός
Eίδειξηαπόσταξης λεβάντας στην Κόνιτσα
νο αοφαλιgμένοι θα πληρνουν και μετά ατα δεχδικούν από
Τον ΕΟΠY Έκνομη η διαδικασία , λέει το Υπουργείο
. Νέο απονοκέφο- 11η σελ.
Έντονο το ενδιαφέρον
των νέων
Συγκεντρνουν Το ενδιαφέρον πολλν μελετητν
0 θρησκευτικός δωγμός στην Αλβανία
μέσα από στάνια αρχειακά έγγραφα
,τομέα αρωματικν φυτν
για τον
ν Πρότο πανελλαδικά χρύγρφμα ολοκληρωμένης παρέμβαση.
0ό00 ερρηγX ο coΥ
φέρνει η κόντρα που έ.
χα τoπάσει μεταξύ
-Παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τιράνων.
ιδιωτικν Διαγνωστ.
κν Κέντρων . Μετά
. Αρχειακά έγ γραφα, που αποκα λύπτουν ro σκληρο
ντηση που είχαν στο
ΜouργτΟ και σποτην
στην Αλβανία ην π pιωoυ του 4
πνόφ , ου κλινικοεργαστηριακοί
Jnalag(nvπμηνίππίψα
Α α pοωπο Των
ΧΑ Κατοαντή και Φ. Τουμάτης
1970 ) , παρουστάστηπροσελκύσει μάλιστα ο ενδιαφ . : κανοpοα σισαν χθες να σταματήσουν Την
υγγD ad 50AΟXΑΩ0 χοτη
Ι το Δημοτ. Συμβουλίου Ιωνίνων
. Ένα πρωτοποριακό προ Aem ν καλλίον αερΤοm Τ ίm
λόκληρη την Ελλάδα , υλοποείτα aΑυπό σημαίνει ότ από σήμερα
τα Διαγνωστικά Κ . Στη σελίδα 12
- 11ησελ
yοσία και διάθεση αρωματικν )
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ .Λ.>
Εξέλιδη στην Κόντσα. ένοντας με οΚΕΚ του ΟΑΕΔ
(ΓΝΩΜΟδοτήσεις...
Προορίζεται για αντικαταστάτης του Θ. Τζαμόπουλου
Με τον Άγγελο Αργύρη
συζητά ο ΠΑΣ Γιάννινα
Κaτάγεται από το Βόλο, σγωνιζότον γιαχρόνια στη Γερμανία
Στοχασμο)
Ψηφίζουμε;
Οι νέοι ποινικοί κδικες κλωνίζουν
| το Περί δικαίου αίσθημα των πολιτν ..
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΛΟΥΛΟΥ τρού
> papei ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
Ομότ Καθηνημής Φιλολογας Πανίμου ίωaήον
. Πλησιόζοντος οι ε0νικές εκλογές, βινοντος 4
χρόνια μια Κυβέρνηση κατ' ευφημιομόν Αριστερά.
ΜτAοoma ω A
βόλαιο με τη Λάρισ και την οικονομική
A eomολί δoίτοα
ρmΤ Κλα την
εξουσία με υποoχέσεις και ψέματα και με έναν ά
θρωπο, ο onoo mo Αμ ολόκληoο λοό . Η
δ6δ0υ τον ΘέΤηoπλο δεδουένm
1 θεωρείται και η ανανέωση
όμως όσοι ασκούν εξουσία από τη μελέτη των
Αοπόφων. ποτν κη Τοσων 6λλων Δυσ
χς, ενσε όλες τις χρες της οικουμένης αναβαθμίζεται η ση
θα πρέπει.
προπαγάνδα του σκόπιμα παραπλάνησε τον απλό λαό με φούσκες
ΜΕΚΟυμένα ην θέmτm όντο
Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται
θo θo ΔΜmoς ΒaunοEούμε να ποσοEακο
βά τους λαϊκισμούς και τη δημογωγία αυτού του σαλτΨ ΑγτΑο A ν αναι και
Οι αρχαίου μας προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στ ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα