Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27311
Ισχυρές
προοπτικές
προσλήψεων
κατασκευές,
μετα φορές
επικοινωνίες
Θηλιά τα
υψηλά Πλεονά σματα
την ανάπτυξη
Μιλντας σε συνέδριο για τις άμεσες ξένες
επενδύσεις (2nd InvestGR Forum 2019: Foreign
Investments in Greece) επεσήμανε ότι η μείωση
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα σε πιο
ρεαλιστικό επίπεδο σε σχέση με το ισχύον 3,5%
του ΑΕΠ μέχρι το 2022, εφόσον συνδυαστεί με
περισσότερες μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιή
σεις, δεν συνεπάγεται υψηλότερο δημόσιο χρέος
αλλά πιθανότατα χαμη λότερο: διότι , όταν το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 180% ,
τότε 1% υψη λότερος ρυθμός ανάπτιξης (ο οποί
ος μπορεί να προχύψει εάν η μείωση του στόχου
για το πρωτογενές πλεόνασμα επιτευχθεί με
μείωση φόρων και εισφορν κοινωνικής ασφά
λισης , σε συνδυασμό με περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις ) ή /και 100 μονάδες
βάσης χαμηλότερο κόστος δανεισμού (που έχει
ήδη προκύψει σε σχέση με το σενάριο βάσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ) , είναι 1,8 φορές πιο αποτελεσματικά για τη μείωση του δημόσιου χρέ
ους προς το ΕΠ από ότι μία ποσο στιαία μονάδα
του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα.
Προύπόθεση για την αύξηση των επενδύσεων αποτελεί ακόμη η μείωση των κόκκινων δανείων . Οπως ανέφερε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 80 δισ. ευρ στο τέλος Μαρτίου του
2019, μειωμένα κατά 27,2 δισ. ευρ από το αντατο επίπεδό τους το Μάρτιο του 2016. Ωστόσο, ο λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε υψη
λός, στο 45,2% το Μάρτιο του 2019.
Οκ. Στουρνάρας διαπίστωσε ότι οι επενδύσεις
παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του αποθέματος κεφαλαίου της
οικονομίας, εν και το επιχειρηματικό περιβάλλον
δεν θεωρείται ακόμη αρχετά φιλικό προς τις ιδιωτικές επενδύσεις . Οπως εξήγησε, οι επενδύσεις το
2019 θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 41,6%, έναντι
10,1% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις του 2019. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαΤ Π
ΙΝΕΤΕΤ
Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων
για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σε .
πτέμβριο αναφέρουν οι Ελληνες εργοδότες , σύμ
φωνα με την έρευνα για τις προθέσεις προσλήψε
ων της Manpower Group.
Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης α
νέρχονται στο +20% . Οι προοπτικές προσλήψεων
παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το προη
γούμενο τρίμηνο και βελτινονται
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ΣΕΛΑ
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
ΠNVE5TΗ .
ΕΒΕΠ:
Αμετάβλητο
χρονοδιάγραμμα
εξόφλησης φόρων
INVESTGR
ΤΟΠΙΝ
1ΠΗ ΤΗΗΗ
μ 1 m
για το
Παράλληλα , υπογράμμσε την ανάγκη για ταχύτερη προθηση και όχι αναστολή και κατάργηση
των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χρα. Ο
διος υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην α γορά ομολόγων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές , με
σημαντική μείωση των αποδόσεων των ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου. Οπως είτε, εφόσον συνεχιστούν (κάτι το οποίο απαιτεί την άσκηση μίας συνεπούς οικονομικής πολιτικής προσανατολισμένης
στη δημοσιονομική υπευθυνότητα σε συνδυασμό με
την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν για την εδραίωση ενός εξωστρεφούς
ναπτυξιακού προτύπου) το επιχείρημα αυτό ενισχύην μείωση των στόχων για το πρωτογενές
πλεόνασμα μέχρι το 2022 σε συνεννόηση με τους
Ευρωπαίους εταίρους, και την υιοθέτηση ενός
μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και χαμηλότε ρες εισφορές χοινωνικής ασφάλισης , έθεσε ως
προύποθέσεις ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος , Γιάννης Στουρνάρας, προκειμένου ν' αυξηθούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη . Για φέτος
επανέλαβε την πρόβλεψη που είχε διατυπσει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για υποχρηση του πρωτογενούς
πλεονάσματος στο 2,9% του ΑΕΠ, έναντι 3,5%
που είναι ο στόχος.
εις ετήσιες πληρωμές φορολογικν υποχρεσεων
θα βρεθούμε αντμέταποι άο οιφορολογούμενοι αμέσως μετά
uς εκλογές . Εος τις 29 Ιουλίου θα πρέπα συνολικά 63 εκατ.
φολογούμενοιναυτοβάλουμε την ετήσιαδήωση φορολογίας
ασοδήματο5 μετά την παράταση του δθημε από το υπουργείο
ακονομικν. Aρετοί βεβαίωςθα περμένουμε πρταναυτιβά
λουμεκα να καταβάλουμετη πρτη δύση των εταιρνφο00λογκν μας δηλσεων τρν φολογηβούμεκαι ως qυσκάπρό
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευπορκό α Βιαμη
χενκό Επιμέλητήριο Πειραά , πενθυμζοντας ης φορολογκέςυποχρεσεις των πολτν.
Στην ανοούνωση ανααμέρετα ακόμηΗ ρατουλογορααιούγια τους φορολογούμενους έρχετα λοιπόν αμέσος μετά uς
εθνικές εκλογές ης Της Ιουλίου, αρού παράτωση της προθεσίας
ποβολήςτων φορολογικν δηλσεων μπορείνα δόθηκε, αλά
ωνό δεναναρέτει το χρονοδιάγραμα εξόφλσης των φάρωνεπός του β' εξαήνου του 2019 .
Οτως σημεινετα ναλικά σην σχευκή ανωούνωση
Από τοτέλος Ιουλίου θαξεκνήαει η πληρωμήτουφόρου ει αοδήμτος φυσκν προσπων για wυς φορο
λογούμενους που θαλάβουν χρεωστκό εκκα - ΕΕΝΟα
εται.
Μέτρα για αντιμετπιση του εμπορικού
λαμβάνει η ΕΚΤ
Πολέμου
νται όλο και περισσότερο ότι η πολιτική της ΕΚΤ
πλήττει την χερδοφορία τους σε
βαθμό που εμποδίζει στην πραγματικότητα τη ροή των πιστσεων ΣΕΛΑ
0 παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος είναι ααγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγορν ομολόγων , είπε ο Ρεν σε συνέντευξη Τύπου. Με τα ε πιτόκια να είναι αρνητικά, οι τράπεζες διαμαρτύροπίθανο να καταλαγιάσει σύντομα και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα της για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη στην Ευρωζνη, δή.
λωσε ο επικεφαλής της φιλανδικής κεντρικής
τράπεζας , Ολι Ρεν .
Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ έδωσε νέα θηση στην Ευρωζνη με φθηνή χρηματοδότηση για
τις τράπεζες και ο πρόεδρός της , Μάριο Ντράγκι,
δήλωσε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να εξετάσει ένα
ευρύτερο πλέγμα μέτρων για να αυξήσει τον πληθωρισμό , ο οποίος κινείται από το 2013 χαμηλότερα
από τον στόχο της ΕΚΤ. Διευκρινίζοντας τη δήλωση
του Ντράγκι, ο Ρεν, που είναι πιθανός διάδοχός του ,
σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ταμπού και ότι , πέραν
μίας μείωσης του επιτοκίου ή περισσότερων αγορν
ομολόγων, βρίσκονται στο τραπέζι και περαιτέρω
αλλαγές στην κατεύθυνση που δίνει η ΕΚΤ όσον αφορά τα επιτόκια και μία κλιμάκωση του επιτοκίου
αποδοχής καταθέσεων από την κεντρική τράπεζα .
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αν το απαιτή
σουν οι οικονομικές εξελίξεις , να ενισχύσει την κα
τεύθυνση για την πολιτική της και τη σύνδεσή της με
την επίτευξη του στόχου για τη σταθερότητα των τιμν , να μεισει τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής
και να καθιερσει πιθανά μέτρα άμβλυνσης (των
συνεπειν της ) και/ή να αρχίσει ξανά τις καθαρές
Παραμένει
Ελλάδα στις
τελευταίες θέσεις
ψηφιακής
οικονομίας
κοινωνίας της ΕΕ
Δέκα βήματα για αύξηση
επενδύσεων στnν
Ελλάδα από το
investgr
ον Δεκάλογο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα παρουσίασε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνν , Γιργος Παγουλάτος, στο συνέδριο του investgr που πραγματοποιείται
στην Αθήνα.
Μετά την περυσινή Πρωτοβουλία για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα> , μια έκθεση που συγκέντρωνε
τις διαπιστσεις και προτάσεις μεγάλου αριθμού επικεφαλής ξένων πολυεθνικν εταιρειν στην Ελλάδα ως
προς τι πρέπει να γίνει με το επενδυτικό πλαίσιο στη χρα , το συνέδριο 2nd Invest GR Forum 2019 αναδεικνύ ει 10 σημεία προτεραιότητας , στα οποία πρέπει να εστι αστεί η προσοχή και η μεταρρυθμιστική προστάθεια
προκειμένου να καταστεί η ελληνική οικονομία πιο ελκυστική και πιο κεπενδύσιμην .
Η Πρωτοβουλίαν περιλαμβάνει τις θέσεις χαι προτάσεις ξένων εταιρειν στην Ελλάδα , όπως διατιπ
νονται από τους εκπροσπους τους. Το κείμενο που συντάσσεται, παρουσιάζεται και συζητείται κατά το ετήσιο
InvestGR Foum: Foreign Investments in Gree ce , εν την επιστημονική επιμέλεια για τη σύνθεση των προτάσεων και τη σύνταξη των σχετικν κειμένων έχει ως επιστημονικός υπεύθνος ο Καθηγητής Ευρωπαϊκής
Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθην ν , Γιργος Παγουλάτος .
Συγκεχρμένα,ο Δεχάλογος για τς Ξένες Επενδύσεις σmην Ελλάδαν περλαμβάνει:
1.0ικωνομική, κοινωνικήκαι πολιτική σταθερότητα
Οι ιδιωτκές επενδύσεις , ακόμα περισσότερο οι ξένες άμεσες επενδύσεις, απατούν ένα περιβάλλον σταΗ
Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο
των 28 χρατν- μελν της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, σύμφωνα με
τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομι σιόν. Το 2018 η χρα μας είχε την 28η θέση και
το 2017 πάλι την 26η,
Ο DESI παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές
επιδόσεις της Ευρπης και καταγράφει την πρόοδο
των χωρν της ΕΕ όσον αφορά
την ψηφιακή ανταγωνιστικότητά ΕΛΛΑ
21 7ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα