Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καμπανάκι Στουρνάρα για το πρωτογενές πλεόνασμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108l5 92131
ΟΙκο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ε ΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 | τιμή: 1,30 e
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 26.955
Καμπανάκι Στουρνάρα για
το πρωτογενές Πλεόνασμα
protergiα
Το μέλλον της ενέργειας
Νέες επενδύσεις
σχεδιάζει n Coca-Cola
Mη εφικτό το 3,5% του ΑΕΠ αν εφαρμοστούν οι πρόσθετες Παροχές της κυβέρνησης
Νέες παραγωγικές επενδύσεις στο mega-plant
στο Σχηματάρι δρομολογεί η Coca-Cola Τρία
Έψλον, όπως γνωστοποίinσε χθες ο γενικός
δευθυντής της εταιρείας Γιάννης Παπαχρήστου
κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης μελέτης για το
κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της CocaCola Τρία Εψιλον και της Coca-Cola Ποu
εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικν και Βιομηχανκν Ερευνν (1OBE ) με αφορμή τη συμπλήρωση
50 χρόνων δραστηριοποίησης του ισχυρού
εμφιαλωτή στην εγχρια αγορά . σελ . 15
Μετά την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος με
μέχρι τρα διαθέσιμαστοιχεία εί
ναι Πρωτογενές Πλεόνασμα 2,9% του
ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5% του ΑΕΠ) Ουμέτρων
Βουλή στις 15 Μαΐου (13η σύνταξη και μεισεις
συντελεστν ΦΠΑ ) . Για μια ακόμη φορά , ο διο
κητής της TrΕ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης να με
ωθούν οι συντελεστές υπολογισμού
ασφαλιστικν εισφορν:
Πέρασε η κυβέρνηση από τη
των capital
controls
εντός του 2019
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αμφισβητεί ανοικτά τη
τητα Παραγωγής Πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξεως
την εκτέλεση του
γισμού. Ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλντας στο 2ο
Επενδυτικό Foum, ανέφερε ότι για το 2019η πρό - Ποσό ου αντιστοιχεί
δυνατόσιαστικά ο διοικητής της ΤτΕ εντοπ
του 1,2 δισ. ευρ
κατά την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού ,
φόρων
ταυτόχρονα
3,5% κατά
ζει κενό της τάξεως
φετινού Προϋ πολοκαι των
και οι στόχοι των Πρωτογενν πλε
να μειωθούν
σύνολο των Πρόσθε -ονασμάτων , σελ . 3
Τι σηματοδοτεί στην Ελλάδα
το deal Natura-Ανοn
30 Συνέδριο της N
για την ιδιωτική ασφάλιση
Σενέο ιστορικό χαμnλό
η απόδοση του 10ετούς
Νέες Προοπτικές για την Ανoη δρομολογεί το
deal με τη Natura Cosmeticos, το οnοίο , εάν τελε
σφορήσει , θα ισχυροποήσει περαιτέρω τη θέση
της βραζίλιάνικης Πολυεθνικής στην παγκόσμια
αγορά καλλυντικν, με εύλογες συνέπειες στις
χρες όπου έχουν παρουσία τα σήματα του
χαρτοφυλακίου της, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα . σελ 17
Ηασφαλιστική αγορά
συνταγογραφείλύσεις
για τηνυγείων
Συνεχίζεται το ράλι των ελληνικν ομολόγων
Σε νέο ράλι επιδόθηκαν χθες σταθεροποιηθεί εν συνεχεία
οι τιμές
κν ομολόγων, συνεχίζοντας στις 300 μονάδες βάσης . Η από
την εντυπωσιακή κούρσα ανό - δοση του ελληνικού 10ετούς
δου Που καταγράφουν μετά τα
αποτελέσματα των Πρόσφατων τερο από 70 μονάδες βάσης
εκλογν ,
λάζει το Πολιτικό σκηνικό στην μηνός, εν από τα
Ελλάδα Προς την κυβέρνηση τίου, οπότε και εκδόθηκε , έχει
της Νέας Δημοκρατίας, με Πο
λιτικές
λικές
αγορά. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κρατικού ομο - 10ετές ) άνοιξε το 2019 στο
λόγου κατέρριψε χθες νέο ιστορικό χαμηλό, αγγίζοντας
δοσυνεδριακά το 2,76%, για να αποκλιμάκωση, σελ . 3
κοντά στο 2,80% , με το
των ελληνικν κρατι
spread
Ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολ.
τα έσοδα του ομίλου Grimaldi
έχει αποκλιμακωθεί περισσό
διάρκεια του τελευταίου
μέσα Μαρ
έδειξαν ότι αλ
Έσπασε το φράγμα των 3 δισ. δολ στον
παλικός όμιλος Grimaldi, σύμφωνα μετο ετήσιο
δελτίο. Παράλληλα , όλες οι εταιρείες του ομίλου
είναι κερδοφόρες, εκτός της ACL και των Μνωκν Γραμμν . σελ 13
τζροο
ΤΠ ΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
περιοριστεί περισσότερο από
100 μονάδες βάσης. Η απόδοση του 1θετούς (Παρότι Πρό κειται για το προnγούμενο
Οχρος της υγείας χρειάζεται περισσότερες μεταρρυθμίσεις
θεωρούνται Πιο φεπιχειρείν
και στην
Ηαναγκαιότιτα της άμεσης εφαρμογής των DRGs, n θέσπιση των ατρικν Πρωτοκόλλων και n ετάχυνση των ΣΔΙΤ στην Υγεία είναι οι τρεις βασικές Ππροτεραιότητες Που έθεσαν ο θεσμικοί εκπρόσωποι
των ιδιωτικν ασφαλιστικν εταιρειν στο 3ο συνέδριο της N με θέμα <Η ασφαλιστική αγορά συνταγογραφεί λύσεις για την υγείαν. Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας
Ξανθός, επεσήμανε ότι ο χρος της υγείας χρειάζεται περισσότερες μεταρρυθμίσεις. σελ 18-19
Ανεβάζει ταχύτητα
η αγορά αυτοκινήτων
Η Πολύ καλή Πορεία των Πωλήσεων επιβατικν
4,37% , διανύοντας έως σήμε
ρα μία ιδιαίτερα θεαματική
εναυτοκινήτων τον Μάιο αποτέλεσε τονωτική
ένεση για το σύνολο του 5μήνου στην εγχρια
αγορά. Με βάση τα Πρωτογενή στοκεία της
ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑA, οι ταξίνομήσεις καινούργιων επιβατικν την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαϊου 2019 είναι αυξημένες κατά
5,4% ως προς το αντίστοχο διάστημα του
2018, φθάνοντας τις 52.425 μονάδες έναντ
49.741. σελ. 12
Συνεχίζουν
ανοδικά
οι Πωλήσεις
ακινήτων
Ερωτήσεις
- απαντήσεις
Ουραγοί
στην ψηφιακή
οικονομία
για μισθσεις
τύπου Airbnb
Ευρωπαϊκή αγορά Ποδοσφαίρου
<Γκολν με 28 δισ. ευρ
στα έσοδα το 2018
Έρευνα
2η από το τέλος η Ελλάδα στην Ε.Ε.
Την ανοδική τάση Που
τηρείται στις αγοραπωλησίες
ακινήτων επιβεβαινει μελέτη
στοιχείων της Ελληνικής Στατστικής Αρχής, της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AA
Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στις
ψηφιακές δεξιότητες έχει η Ελλάδα , η οΠοία κ τατάσσεται στη σχετική βαθμολογία στηv 27η θέ
ση, δηλαδή Προτελευταία Πριν από τη
Η διαπίστωση αυτή Προκύπτει από την έκθεση με
τα αποτελέσματα
κολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της
ΕυρΠης
της Ε.Ε. όσον αφορά
στικότητα. σελ. 10
Δεν επιβάλλονται κυρσεις
όσους εκμισθωτές υποβάλ
λουν, υποχρεωτικά, εκνέου Δή
λωση Πληροφοριακν Στοι
χείων Μίσθωσης Ακίνητης Πε
ριουσίας, για τις Περιπτσεις
Που ο υπεκμισθωτής
νήτου επιθυμεί τηv εγγραφή
ΠαραΤα έσοδα της ευρωπαϊκής αγοράς Ποδοσφαίρου
αυξήθηκαν κατά 11% , στα 28 δισ ευρ, σύμφωνα με το 28ο Annual Review of Football
Finance του Sports Business Group της Deloitte
Το ρεκόρετήσιων εσόδων προήλθε κυρίως από
τα πέντε μεγαλύτερα στην κατάταξη ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα, τα οΠοία αύξησαν τα συνολικά
τους έσοδα κατά 6% την περίοδο 2017/18,
καθς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Που διεξήχθη στη Ρωσία. σελ9
Ρουμανία.
σελ.2
του Δείκτη Ψηφιακής ΟικονοΚοινωνίας 2019 (DESI) , ο οποί0ς Παρα
Στο στόχαστρο
του ΤραμΠ
Fed και ευρ
και της Ενωσης Μεσιτν
Ακινήτων Πιστοποημένων Πραγ
ματογνωμόνων (ΕΠΠΑ) ΠΟυ αφορά το διάστημα φεβρουαρίου
2017-Απριλίου 2019. σελ.7
του ακι"
καταγράφει την Πρόοδο των χωρν
ψηφιακή τους ανταγων
του ακινήτου αυτού στο Mηκαι
τρο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Διαμονής. σελ.4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα