Πρωτοσέλιδο Τα Σελινιώτικα Νέα:Recognized text:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Έργα 78 εκ.
υπέγραψε για την ΠΕ
Χανίων ο Αρναουτάκης
Ε ΙΚΕΟ
ΧΑΝΙΩΝ
Σελίδα 2-3
ΠΟΛΙΟΥΔΟΒΑΡΔΕΙΟΥ ΙΑΤΕΙΟΥ
Προκηρύχθηκε
δημοπρασία του έργου
με κόστος 300.000 ευρ
Σελίδα 15
ΥΠογραφή σύμβασης για αντιπλημμυρικά
έργα σε όλους τους δήμους
τα Σελινιτικα Να
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ- ΣΦΑΚΙΩΝ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Αρ. Φύλλου 955
Τετάρτη 12 ΙουΜου 2019/Τιμή 1, 00ε
ΜΕ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2,5 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ηκαν σημαντικά
έργα ύδρευσης στον
Δήμο Σφακίων
Ο Λιμενικός Σταθμός
φεύγει, το Αστυνομικό
Τμήμα έρχεται;
Σελίδα 12
διακρητικά
ΠΡΙΝ ΤΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τελεινουν
Σελίδα 16
τον ο.Α.Κ. και...
καλωσορίζουν
Προεκλογικά
την ΕΥΔΕ Κρήτης
& Δωδεκανήσων
Το Δημοτικό συμβούλιο δεν ενέκρινε την ανανέωση χρήσης του δημοτικού κτιρίου για περαιτέρω στέγαση του Λ.Σ Αίτημα των Αστυνομικν να μεταφερθεί εκεί το Α.ΤΕ Αντιρρήσεις από το Δ.Σ., αλλά και δέσμευση Δημάρχου για παραχρηση οικοπέδου με σκοπό
να ανεγερθεί νέο Αστυνομικό Τμήμα στη Παλαιόχωρα
Σελίδα 24
μα η noκ ouς a0Kαι αυνRFtκές eνnm m το
ν α saνοωνE τηρυυμισηοφειων rου
έναρξη σχύος του Ν4611201 , ήτοι έως και 16.07.2019,
Μό ο u τo
ΧΡΟΝΙΑ
Σαμαριά
ΚΤΟ ΝΕΡ0 ΤΝ
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 5,45ε
5ο019,δηλ tως 16.00,2019 (άρ0pο 111 Ν 46112019)
A. Στη ρύθμιση του N . 4611/2010 uroyoνtαι οι οφειλές πpος τους
θα βεβαιωθούν tως και δοο (2) μήνες από την έναρξη σχύος ουτού ,
Η inνα καταθληθούν εφάμοξή σε μηνιαίες σόnοσες δοοειςην της τελευταίος Τoυ μηορείνα είνοι μικροτερη των
τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής nou τις επβαρύνουν καθς
νς η μη υτωpοης η
ην καpο Ον ορέων Της Κρτης,
ΝΩΠΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ανοκοβεύς δ Κ
οUοκαλλέργειας Ελλάδος
-00χρέρεται με unερηφάνεια σε όλο τον κόσμο!
καταβάλλετα μέσο σε Τρες ) τργόσιμες ημέρες ono την ημέρα
υπαγωγής στη ρύθμιση, διοφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδιγόσιμη ημέρα του αντίστουχου μήνα , χωρίς να αποτείται ιδιαίτερη
Ισχύει anό 1206-20/06
Aλονητικό γι την ένταξη στην ρύθμιση, αντ εΕΤΑΝΑΠ,
ΖΟ αμαρια
γροφο του E3.
PAMPERS pants
με Pa
30,99
ouάκnnavγο mλ 2023340302, 2821344618
27,99€
Ο Δήμαρχος
Αντνιος Κων. Περράκης
Prima
Pizza & Espresso Ηρ. Πολυτεχνείου 29, 28210 45045 | Λεωφ. Ηρακλείου 28