Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ηoiceinsurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
powered by insurancemarket.gr
σελ. 23
www.fmvoice.gr
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Από ΠΟΙOUS θα Πάρι
τα 7 δισ.ευρ
ο κ. Μητσοτάκηs; >Σ
Η αναπληρτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Παρουσιάζει τους άξονες
του Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ
FINANCE & ΜARKETS
1 σελ. 6, 7
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019
Τιμή φύλλου: 1,5061#264
ΛΕΠΕΤΕ
Κυβερνητική λύση
στο αδιέξοδο
των συνταξιούχων
τns Εθνικής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΚ
ΑΘΩΩΝΕΙ
Mercedes και BW
Κακς διαμαρτύρεται και Προσφεύγει
στη Δικαιοσύνη η τράπεζα ll σελ. 25
11rιτή η
Παρλά Τ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τα ζόμπι
τns βιομηχανίas
υπονομεύουν
TIs υγιείs εταιρίες
Τ οδήγησε στο λουκέτο
τα εργοστάσια τηs Δέλτα
και τns Frigoglass 11 σελ . 14, 20-21
11 σελ. 10, 11
1 -..Τ Σ m
ΗEALTHΗ VOICE
Πάλι οι ασθενείς
θα πληρσουν
το μάρμαρον
των εξετάσεων;
1κ - ε μ α ρτιd
Ο αντιπρόεδρ0s tns ΕΣΑμΕΑ,
Γpηγόρns Λεοντόπουλοs
για το clawback και την απεργία
στα διαγνωστικά
11 σελ. 24
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟ σχέδιο εξαΠάτησηs
τns μεσαιαs ταξns
Καταργεί τis 120δόσειs
Αυξάνει τον ΦΠΑ σε φάρμακα και ενέργεια:
(αλ.17.