Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)- Ap φύλλου 6880-11.893
0.50 ε
Ιδρντής - Νικάλαος Καραθίνος 151-1974*διoτήμα -Εκδότρια Στανρίδου L Συλιανή
Μεγάλες διακρίσεις
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων
Δημιουργία Κέντρου
Από τις 24 Ιουνίου έως Τις 19 Ιουλίου
Ξεκινάει για άλλη
για τους Δραμινούς
για τους παιδικούς
Εκπαίδευσης Κυνηγν
μια χρονιά η Καλοκαιρινή
Εκστρατεία στην Δημόσια
αθλητές στα
σταθμούς μέσω του
στο Κ. Νευρο κόπι Δράμας
Υλοποίηση έργου Interreg από την
ΚΟΜΑΘ ο Δήμο Νευροκοπίου κ.α.
Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
"ΚΡΑΧΤΙΔΕΙΑ 2019"
προγράμματος της ΕΕΤΑΑ
σελ. 5η
σελ. 5η
σελ. 7η
σε. Jη
Ρυθμισμένα τα χρέη
των ΤΟEΒ της Δράμας
και αποπληρνονται σταδιακά | τα
Ευκολότερα τα θέματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές
Διαβαθμισμένης δυσκολίας
φετινά θέματα των
Προσανατολισμού
Μαθηματικν
και Κ. Νευροκοπίου
> Πρόταση της ΕΝΠΕ για δάνειο προς τυς ΤΟEB για εξό φληση των οφειλν τους προς τη ΔΕΗ
στον nΤ.ν οι πρόε δροι τω
Β Βοίράνης
στα ΓΕΛ
Ο Μαθηματικός και πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητν Φροντιστηρίων
Δράμας , κ. Γιάννης Γαζάνης μιλάει στον Λ.Τ..
Του θανόση Πολμμένη
ρeύσει μεγάλα χρηματικά ποσά από παΤης Σουζάνας Θεοδωρίδου
πό τα μέσα της προηγούμενης εβδομάΙANYΟΥΜΕ εποχές λειψυδρίος τα λαιότερες χρήσες, ως οφελές προς τη
τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλη τη ΔΕΗ.
καΤM ΕΠΑA Τηe ΓΛΙείου ΜMούντα.
στους ρυθμούς των Πανελλαδικν Εξετάσεωw,
οι αποίες οδεύουν την ερχόμενη εβδομάδα προς
ζουν μενάλα πο0θλήματα με το πότομα
Ο νΕλ ΕΝ o
πρόταοη στο τρατέ των οφελν που
έχουν οι τΟEΒ προς τη ΔΕΗ, προτείνο των καλλιεργεκν τους Μόη λύση φυουκά, τονερό από τους τΟ ΕB,
οποίο
θημα της Βιολογίας Οn θετικν Σπουδν και
της Βολογίας Γενοής Παιδείας, εν στα ΕΠΑΛ
οι εξετάσεις αναμένετα να ολοκληρωθούw την
Τουσας
Υλκν , Οικοδομική , Στοιχεία φυξης-Κλιματσμού , Κίνητήρες Aepοσκαφν/ άνητήρες Αepoσκαφν 1 ν.4473).
ΙοuΜαυ
Λuκείου των ΓΕΛ εξετάσθηκαν στο μάθημα των
Μαθηματικν Προσανατολισμού για τους υποψηφίους της θετκής Κατεύθυνσης καιτους υποΨηpους Που εχουν ελέξει την Οκονομία και
ΦΩΤΟ Π.Τ
Μα γενικότερη εκτίμηση κα προσέγγιση
σχεικά ε τα φετινά
ΠΤΩtμπρρος Μaθηματικός, ιδιοκτήτης
του Φρονηστηρίου Μ6
Λο nau οΝΟιά (oέτinoοou) er NOa
σης Εxnαίδευσης Πρότου Συλλόνου Ιδοκτητν Φροντιστηρίων
Δράμας , κ Γιάνης Γαζά
ΕKηλότερα χαρατας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρoφίμων, την χορήγηση πpος
φυοικά πληρνετα, eκ είμαοτε ήδη πρ
ατό τη νέα περίοδο άρδευσης για το καλοκαίριπου έχουμε μπροστά μας Που ση - τους ΤΟEB δανείου δάρκειας άνωτων 20
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
: στις παραγωγές είνα
αpκετά χαμηλές .
Και όπως είναι γκωστό, η πλειοψηφία
των ΤΟΕΒ 0ε όλη τη χρα , έχει ουοσω - δεuση των αγροτ
φλήρουν τα χρέη του προς τη ΔΕΗ καινα
εξροφαλίσουν έτο, την απρόοκοπτη άρΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Έτα. η Ένωση Περp ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ρeν Ελλάδος 6οστελε
σχετική ετιστολή προς
κτήρισε τα φετινά θ .
ματατων Μαθηματικν , ο κ Γαζάνης,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Α νΤoούκν
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
κ. Αραχωβίτη αλλά και
τους υπουργούς Οκονοnvouμενες χρονές.
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστκόν εξετόσεων
Τα τελευταία δυο
FοuπPοκόν κ Χορίτoη.
για την εξέταση της πρόταοης και ανάλογα της
χρόνα η Επτρoπή που
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
κoά οσκήσες που
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηpσκηooo αΠικόνσης.
Rέβαια υπόοχeι ένα
σοβαρό πpόβλημα, καείνα πάρα πολύ δ σκολες και έχουν τρο η εξέλιξη στην εξέτοση του μαστού
. Υπέρηος Μοστού
ri sno1 130lundνo
τκά , στε να θεωρούν
ότι είναι το μεγαλύ
eλογική περίοδο και ουσαστικά καμιά κυβέρΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνηuκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
γγείων
. Ακτινολογικό Τμήμ
. Μέτpno Οστικής Πυκνότητα
Ορθοηαντογράφο
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
τερο φόβητρο από
Τα φετνά θέματα
ήταν δαβαθμισμένης
δυσκολίας Ήταν e
Τέτουο o
Ειδικός Ορθοδοντικό
ωρίως δεν μπορεί να ομοθετήσe, Φυοικά, η
Τηλ. 25210-30076
Κιv. 6932-347415
οσuενανα την επόμενη
κυβέρνηρη που θα αναδειχθεί από τις εκλογές
της 7ης ισυ σελ5η
ow κα στα τρία
κεφάλαα του σχολι κού ββλίου
Προύσoης 17 και Πούσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423 , Fae 25210 22413
email: [email protected]
σελAn
Νέα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2osΌροφοs
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνεα δίπλα (ης αιοτότη
μμαθρύπγο τνόντο
μενοςαnλματος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791/2521 104962
pe Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 06977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα