Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Cuse Fenes ης Ελλάδο
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το noλκείστερο Κ τεpo
Cruse C
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Εoς δρύσιως 1932
ΜΙΝΟΔΗ μΝS
Αριάpoς φλλου
www.minoan.gr
ίδρυτής . ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής. ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.583
ΗΣελίδο 23υ Μ
Σελίδα 4
/Διακρίσεις, για αθλητές του ΝΟAN
στους θερινούς αγνες κολύμβησης
Παράσταση αnό τη θεατρική Ομάδα του ΚΑΠΗ
Τα κόμματα δυσκολεύονται
να κλείσουν τα ψηφοδέλτιά τους
Σύντομα ο αξονικός
τομογράφος στο
Νοσοκομείο
Ιεράπετρας
Σελίδα 9
Παρ' ότι σε απόσταση αναπνοής από τις εκλογές
. Εξαιρετική η
ποιότητα των νερν
κολύμβησης στη
Σητεία
εs νtοu unοpήφος στις c. ρίες φανσται να κλειδνt, Χθες το βρόδu, tirav κλεo Α.
oe ΑνoάnΤ
Peropτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
1 όλλα ονόιατα οttο
ποτ0aOn s μ o E ν η
Τww noooλων τu κομ του φηpοδελτίοu nrv του δο γναες ακόη Σ ναας nopnoίou Σύμφαν
στις toνuές αλογeς της oo αοο θα γον ΤΟ n nου ο αι Μα &λα στο εnά.
i ςavaκο ra Yα Εα το Τo a . γελμα ano tην Ιερantpα
ροoιομένος.μόλις 2% μέ στo νουd
Σελίδο 1
τρος Δέσηoa Μnαλοθάρη
: αναύτείται έλλη μία
ανοκowuθeί κα :
ψηpoΑ
Η Νέα Δημοκρατίο
Τα επneV
nope λίτό Τ
μματα ο ν
κρατίας βρισκόταν μέχρι και
Το ΚRΝΑΛ
ειστος
αμέεται να ο
eθεί αό την .
Τέσμα
πpόσuna δίος
νaκοίνωoε χες το no n
χε ουσκένες npoεμένου νό mn m Ν Α
τες Τς ελογές να έχουν να ουμπληρσει τις ουνθe . κpότηση των ψηφοδελτίu Είνα ο Συωτάης Μάν.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-onΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ιστον στον rολτκό ρόλο τοντοςως απ τεpο χρονκό Τ
νκαι n Σκή n
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !
|ΚΕΡΑΣΙΑ
Ελληνικά τραγανά
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Ελληνικά
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 0.69
στοχο να έχα οοροσε μφωαμε πηpΦορίες τοφονα δτκή Υπάλληνα
Εξοοφαλίζοντος και μα e .
λος της τpέχouooς βδο
3.30ε
1.39€
το ΚΙΝΟ
δαίτρο ovo mρό
Aημα φανε α vα εν για o ρομα nou δημουργείται
(ΚΤEE
ΤΟΚΙΛα
τούενο ης Τmpησης Της a mλtν m.
ω000tuΚ βνότητες της NΑ νη κt π Εί Υ ΤΕε
Η εταιρεία ΚΑΦΟΥΣΗ ΕΠΕ "ΚTEC "
ζητά για εργοσία οδηγό
με εηαγγελματική όδεια Γ' κατηγορίας
ουντΜΟ
ίna t ΟΝ
βαίε ουνήθως , -ουνuστ
Ο ΣΥΡΙΖΑ
μεσημέρ π
βανότατα σναμνετα να φ- v α εσχόρ
μένου να εγpia τα + τητη είναι η συμμετοχή Του
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ
Επθυμητά nροσoντα:
- λΜε onoboχές
ata Του ΣΡΖΑ 0
ρδαμφοήρκ.
ΗΝΑΗΗΑΔΑ ΤΟAEΡΟΦ
Μο τoυ κυβερνντος
noma .
0ς Βaλε
Τηλ. εnικoινωνίας:
28415 01290 & 6973 736 992
Φpέσκα φpούτα κα, λαχανικά
w βουλοτής Μaνό - κυτάn
1eooponτης
ΑΜΟ ΟΛΛΟ Τ Ο Σ1711
Σμφωrα με πληροοοΙΑΝΕΚ LΙΝES
-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΜΑΟΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΝΣΙΑ δρομολόγια από/npoς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από:
0+-76ε 30.
ΕΜΤαστα
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΩΡΑΝ
ΚΑΜΝΑ
ΤοποA .
Εμοηομ u
1ωφάης σι Οονομική Οση bιΚ 411Χ.
70 εmστοφής
BEΤE ΝΑΤΙΚΑ ΠΑΤτασταΕΚΙ ΑΟNΟATο ΟNEmanomm. 0ETmoMAAαονtpυ 2104197400-uΒO 2810300000 κυοWww.anek.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα