Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
12 Ιουνίου 2019 | karftsa.gr| paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage 24.gr | ippodromia.grl policepress.gr
Το 70 Εχport
Summit θα
αναδείξει την
Προοτκή τηs
θαλάσσιαs
Karfitsa
FREE PRESS
οΚονομίαs
Η ΣΑΒΒΑΤΙΑ ΤΙΚΗ ΣΥΝ Η ΘΟ ΕΙ ΑΤΗΣ
MΑΚ. ΕΛΟ ΝΙΑΣ
Σελ. 11
Ε.ΡΑΠΤΗ
Ηχρα γα
να Προχωρήσει
χρειάζεται
να επενδύσει
στουs νέοus
LOATΜE ΜΤΕ
Σελ. 16-17
1υNSEE21
0. ΚΑΡΑΟΛΟΥ
0ι Μακεδόνες θα
τμωρήσουν ξανά
τον ΣΥΡΙΖΑ στιs
εθνκές εκλογές
Πύργοs τηs Βαβέλ
0 Δ.Θεσσαλονίκηs
Σελ. 18-19
ΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛΗΣ
Χρειάζεται ένα
εθνικό Πλαίσο
Μεποιούs θασυνεργαστείονέοs δήμαρχοs Κων Ζέρβαs
Προκειμένου να ασκήσει διοίκησm. Ποιά είναιn στάση του Νίκου.
Ταχιάου και πs θα αντιμετωπίσουντην επόμενή ημέρα
Προσέλυσηs
επενδύσεων
οιυπόλοιπες παρατάξειs
ΑΜΖRT"
π12:13
Μ2Χ0.Α
Σελ. 20-21
ΘΕΣΣΑΛ Ο NΙ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα