Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9838-ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1g- ΤΕTΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ
Στικ 845,95 μονάδες
Άνοδος 0,38%
"ΒOMBA" ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Ε ΡΗς
Εν Εμ
ε Παα
Ε ολογικος πυρεο
ρ0εΚλα
ΕΝESIEΠΕ
Η Ελλάδα
δεν θα πετύχει
στόχο
για πλεόνασμα
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σελ 5
Σελ. 3
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ ΚΕΣ 2019
"Ανηφοριά"
Σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη
Εφαρμογν θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι των ΓΕΛ
Οι τιμές
τρίμηνο
ση κατά 4% , έναντι αυξήσεως 1,4%
κατέγραψαν για το σύνολο του 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία Που ανακοίνωσε
η ΤτΕ και
ιδρύματα , η αύξηση
τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντί .
διαμερισμάτων
έτους κατέγραψαν αύξηπρ
προέρχονται από ιστωτικά
Το πρτοθύμα.
με ηλεκτρικό πατίνι
Σελ. 4
του 2018 ήταν 4% για α
τρίμηνο
στοιχΟ
" νέα" διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως
5 ετν ,
δή ηλικίας άνω των 5 ετν .
Για το σύνολο του
αναθεωρημένα στοιχεία ,
τιμν σε σχέση με το 2017 ήταν 1,8%
για τα " νέα" διαμερίσματα , έναντι μείωσης 0,8%
ξηση για τα "παλαιά" διαμερίσματα ήταν
2017.
Σελ. 6
3,9% για τα " Παλαιά", δηλακαι
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
2018, με βάση τα
αύξηση των
ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατάθεση
2017, εν η
αντίστοιχη αυτο
2018 , έναντι μείωσης 1,2%
"καίει"
Τέλος, από την ανάλυση των στοιχείων
κατά γεωγραφική περιοχή Προκύπτει ότι
τημές
νο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο
a -τηε S
διαμερισμάτων το α' τρίμη των
του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8%
Θεσσαλονίκη,
τον "εγκέφαλο"
Jης απαγωγής
Αθήνα, 3,9%
1,9% στις άλλες μεγάλες Πόλεις
2,6% στις λοιπές Περιοχές της χρας .
Για το σύνολο του
Έκπτωση 30%
σε ακτοπλοϊκά
ειστήρια
2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση αύξηση
ριοχές
1% , 0,7% και 0,9% αντίστοιχα.
διαμερισμάτων στις ίδιες
σχέση με το 2017 ήταν 2,5%,
Σελ 8
Σελ. 2
Ο λογικός