Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Κορυφαίος προορισμός n Μάνη
"Φουρτζοκρέμμυδα-πτυχιούχοι ενός αινα" στο Πανεπιστήμιο
ΝotoSport @
Τηλ. 2721021421, emai eldtkimθρmailcom
Αp. φΜου 12551
Τίμα 1ε
ΕΛ4VΦΡΙΑ
Παρέλαση ταλέντων
ε στα Φιλιατρά
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019
wwΝ.eleftheriaon!ine.gΓ
Δύο μεταγραφές ο Απόλλωνας
Ανακύκλωση ονομάτων υποψηφίων στη Ν.Δ.
Μητσοτάκης-Σαμαράς
μοίρασαν τις θέσεις
Στηρίζει
- Διάζωμα.
Νίκος
Τα ίδια και τα δια ονόματα αναυκλνουν οι ηλιροφορίες θα δσει την τελική λύση . Οι ηληpoφορίες λένε ότι στη
για το συνδυασμό της Ν.Δ. στη Μεσσηνία . Το μόνο διάθεση του . nρωθυηoυργού δόθηκαν 2 από tς 4
Mηoοτά o ooς σε ουνεννόnn ον Αν, Σαμορά υς άλλες δύο e είο διο Κ Mooτάκη
oη με τ
ις χειρισι
ΕΝΑA 5
Αρθρο
Εκτός συζtησης
ο μικρός δήμος
Από 2,39
έως 6 ευρ
το ελαιόλαδο
.a o ς
δοους μλούν να νοφr
Στη Μεσσηνία
μλno για αtλuetpωση
uν δνάμεων mς oγppός
ΣΕΛΙΔΑ 2
το τριήμερο
ο Βενιζέλος
ΣΕΝΙΑ 1Ο
CSMOS
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/06
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Α ΕΕΜ C4ΕΑ1VΑΙ WEΑΕ
EKalamata
Με wν ανακοίνuoη
των anottλευμoτων
Sn Αιμδοσία Αχάπn
Dέons nou κτέλο
12/6/2019
ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΗ ΖΩΗ
λευκή νύχτα
ΕΥΠΑΡΙΕΑΣ Kαλνάτa
us έKopouη ms cκtiunone
και τns unιστοούνη oot
Μ ou αστν.
Μαρία-Αρτεμιs
Δημ. Μανδηλάρη
. Δικηγόρo
Βεφομη0χρένση νου
Iημεpο Teρ 12 Ιουνίου 2019, anό 9 130 μ.μ 5 μμ.
Β μ.μ m εpιμένοuμκ ο όσιημα C5m05, 1op0οu 20
a copιoτήσω θεpμό
t6oο τoν mκοολns tou oυνδυοσμού μο
Μασμ ο του.
Ον μl ννα όνat ανλάακα μμd μ ν
χορίί ΣΟΝ κα ΕΛΠΙΑ
ολη η ΠΟΛ1 μ
εnoγή του
Σas nεp.
έoο και λos cnds nou ε στηpaτεσουτmν ν nροonaaεia
κοι νο ο0s διαβεβοοω ότι θα είμο nορούoo με oσθημa
couνa κ αοι υ μας
προoφορν και εκπλήξrων
50 rnντικ Auολοuία Ari-n ROEΜηε τ10ι Μ. u
με τα κατοστημαεα να napaμένουν ανοικτα
ΔΙΟΡΓΑΝΟΤΕ
μ.μ. εωs το ξημερωμοτο.
μm hh uόπiς ΕΜ Κirimuι iutnn Ε0
ΧΑΕΑ.
Η ΚΥΠΑΡΙ4 ΓiΟΡΤΑΣ
ΚΑΙ οΟΤΓΙAΙ
3ΗΜΕΡΟ ΑΠΠΕΜΠΤΗ 13/06 ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 1506
Super Markets
ΕACMA
ικιλά.
40%5.99€
1.79ε
4.39€
Sani pants&lady-40%
Prτoρια poά 200ου 5366ηοu κοναπέ
Καpνή μρζόλα κα t
Κοσp Μnλήης Πn
Β0ΜΑΣ Cnmd 0ut δημηριού
Unton ie 1Ε 500ml

Τελευταία νέα από την εφημερίδα