Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αpιθμ. φύλλου 35.947: Τετάρτη 12 kuviου 2019 mm tharrosnesar
Ασπρόχυμα Κολομαάτος
ΟΑΡPΟf
COMMOα0 1ΠΛΟ
ww.00τ οό
-27230 433S
Έτας 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τuή 1 συρ
ΜΕ ΥΣΤΙΚΑ EΜΑILS EΝΗMΙΕΡΩΝΕΙ Η Ν.Δ. ΥΠΟΨΗΙΦΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΗ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΩΝ
ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
κάθονται και διαβάζουν.. .
ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΑ "ΔΙΑΖΩΜΑ
Ανάμεσα
σε Περιφέρεια
και Παν. Νίκα
σαiδα 7
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΟΜΟΙ
ΚΑΙ ΚΔΑΠ
E-MAIL
Ατήσεις μέσο
ΕΣΠΑ μέχρι
28 Ιουνίου
- σaίδα 6
ΨΗΦΟΔΕΑΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ
Αναμένοντα
οι επίσημες
ανακοινσες
Σεκαναμμένα κάρβουνO eioi τα στελέχη 15 lauviou, θα έχουν aνοκawωθεί όλα τα ψητης Ν5ας Δημακρατίας στη Μοσσηνία που φοδέλτια ης παράταξης στην οπικράτεια .
eίναι υποψήφα να στολεχσαυν το ψηφοδέλτιο στις sιΜοός ης ης Ιουλίου. Από ούp Mσσηνία , κλευ κό καπo θα έχαυμο το π Πέμπτη και το αpγότεpo δως το Σάββατο , θανότερα Παρασκευή ή Σάββατο.
Χ8ος το πφω, πίντως, στηνΠεpaις,ο πρόοδρος Της ΝΔ, , Κυpιάκος Μητσατάκης, οίe
συνάντηση με τον πρην πρωθυπουργά,
Αντνη Σαμαρ .
Αν έπρεπο να " σπαικηματίσουμο, για τη
σeδα 5
Σaδα 5
ΟΡΓΑΜΩΜΕΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΙΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΑΛ
Οι βασικοί
κανόνες
Που πρέπει
να τηρούντα
να είναι υποψήφια
Αρνήθηκε
Συγχαρητήρια
και "προβληματισμός" Τσνη
στο νέο δήμαρχο
η Γεωργία Παναγοπούλου
σαδα ο
σελ 4
σελ 9
DΓΟL8SI5
Η πραγματική επανάσταση
στη Laser αποτρίχωση
κοίης,
και την l
Φόσης
Χωρίς πόνο,ια άλους τους τύπους δέρματος
Ανδυνα αnοτελεοματικά , με απόλυτη οοφάεια
υποστηρίζa έva
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΙ.
www. σpt :οd k.gr
Πγραμμα για την
με αa one
ΞΕΧPRESS
Μοtus AX
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
piskpoνς M nς
πoλ τες του μίλλοντος.
LASER Aλεξανδρίτη
Πρωτοπομαή τηνολοία ΜΟVε
βιεξφης καηορίοφ
ηe Εσει Αμτtμt Εniuση .
Πληραφαρίος γα εγμοφές
/υρoV
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ - ΑΦΡΟΔΕΩΟΓΟΣ
| με Co tα οω οίμο
δυzuKi δικί i
ΚαλA Κaομά τος 272100 04, ο119
Aaln καλη Αρtμ ος 216 272106η
ΚΑΕΙΣΤ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 69 4028 7028
ΤrεTEET
Τηλ. 27210-560558 27105607 wwNοpeogr