Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymp lobέτn.gr
TTΗTΗ η οΥνοΥ 31
Ε Αpοuλο an
DμήoMou w p
ΔΕΜΕΥΣΗ ΜΗΤΣογνΗ
ΔΗΜΟΣΕΥΡΗΕ
Η KONΗ ΑΠΟΦΑΗ
Συστήνεται Ταμείο
Εγγυήσεων Αγροικής
Ανάπτυξης .
Η επένδυση
στο Ελληνικό
θα ξεμπλοκαριστεί
ΤΜ 1Η ΕΒaΜΑΔΑ
ΚΥΒEΡαια ΜΑ
80 ΕΚΑ. ΕΥΡΟ α nopai
Τηατpήκu η oη οu EΜηούα
απόpε ν npa οpepος mς Α Μi ς Μηοάης.
Σ εmte a
ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΣ ΑΜΜΟΥΣ
Συνεχίζεται το
πρόγραμμα
καταπολέμησης
κουνουπιν
120 ΔΟΣΕΙΕ
ηΝ4 ΟΑ
Μόλις 3 μήνες
άντεξαύ να
πληρνουν
Eoηpνης νας ρη C wop cov ύοpyς ατοpoς τu
Aττν για ναξοή φέpo.
ΜΜαnση ήou Προ δραυ Μ4 οpμ nτ α
voo M ν η ωτεή κ ν
ο τ ίς mνΜισμκήούόn Α mn tn Η
νo κα καά μφ4κν ν η ς θα
εha o tρο 4 ς σκννς c0AΝΚΟ
ΑΠΑΡΑΤHΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΥΤΟΠΡσΣΤΑΣΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12.000 0ΦΕLAΚΙΕΣ
ποpaκoΝ Μ Ε
Ιadu o οωpo
ΦΟΡΟΛΟΙΚΒΙ ΔΗΛΕΣ:
Τρεις κίνδυνοι
υπερφορολόγησης
ΠY. ΚΑΤΕΡΝΣ
Ξεκίνησε η αντιπυρική
περίοδος
μέχρι 31 0κτωβρίου
ΠΑΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΟΥΧΟΥΣ
ΠΔΕΜ ΠΕΙ ΜΑ ΚΑΝΥΜΕ
Τρε υς υπmppοτρης κρβον
φφοληκς δron ια κκ tκ, Ε
"ήpα δ K, m o r o
πw πτ ύο
n sm πρo ήm r oυπήοη
κuυ 6ί K φodομής ου Βpς να
οημς o. oνpin να ovυ,
πραητia i ό
1ηΜu a prαιως ν ΣΜΛ000 .
ηpe ΥΜa0Ν K
+ n ν Πueo
oίon σον
β, πu β
norν αρόη
oτeme α οέ
ημ o01400πρόκινο δημeοuν μ
p ρς δή κης ηφοίος oήο
αα bαα
κooon ς aφκαφop μ
velaμημορύννα pioον o χ 0ς
ΤΕΡΠΟΣ
εΔLΕΤΑΤΣ
Τorογopύn
απροΜπηpοo οη poci σς ας
D Εςρmoς ουτή ρμ, ο mie nd πη
άp o 0100 ρoν κn noήμα oπό
ΕΔηΣΤΑΣΙ Ε
ΕΜ αΝ a
0 τν θνοο
νααπάγαδτ
| 1)0 αήοp, a oτοo ΣΒήσον νun
a xMAΜΤΑΙ4Τ ΚΗ
φ ς οδος
εροoηyA "ομσοe,
δovόo μής oοη 20
ΛΕΤΤΟΚΑΡΥΑ ΠΕRΑΣ
wμ δ ς γαας ς aς oς
δμόντν, ο brp nοu κ ης
sή p oμς ν
νφο νa wa μοά
-φ ς oδήμ oό ας ση θα
p ν α θ φpεAnΗμ
pouoμτος
Πωλούντα δ
ρίομα τα
55τ.4 μt m001 νο εαι οκότιτόα
μov 0, α ς nαίας δν
μ1 5907 μού 4ίτία στη θέλεονα
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Ενίσχυσημε 1.000 ευρ
σε ανέργους
ΤH ΒΑΣ ΠΠΕΡΑΣ
T 23520 33110www.terpos.gr
ΠΑ5Η ΧΡΟΝΙΑ
Eνάθnn
έμroις
ΚΑΛΟΚΑΙΡΝΟ!
ΠΡΟΓΡΑΜΝΑ
IΓΙΑ ΜΑΟΗΤΕΙ Η
ΔΗΝΟΤΙΚΟΥ
αΤο Πέρασμα
του Αποστόλου Παύλου
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Minon
Δμοpή
English
CubMelnym
4ΟΥΜΙΟΣ
Παpάμα m
appd dή
1ΟΥΛΙΟΣ
Ανθρωπστκur Σπουδν
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Mοοpo
Cακύν Σπουδν
wΥΡομική
ΑΝ φuίga
Πapoδοoa 8e
Οκοομας & ΠληροφορήΚ.
Σonpη ης οφo ής κής κυούa ύκΤo n mo
Amoeunοu τα φoo σύπνlό Μηoη Mος
Καpnς καnanμνα, oΔήο πoς Kontρό ο ADημό
Μ Ο Μαρ
πκ n ττάς Πεκάς εμηκε
Ρ Υ uα υ
ΠεείαΙΧΕΜυ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕ
ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρξη
μαθημάτων:
20 Ιουνου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡIΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
ε ouΟ αν
ΑΡΙΣΤΟΤΕλειο