Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το Syrrako Trail Run
έρχεται στις 23 Ιουνίου
NEOΙAΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 12
Αρ. Φύλλου 6361
Τιμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail : in ί[email protected] | wwwneoi agones. gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ιξοτής ΑτΗ ΜΑΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 150.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΦΙΟΔΗΜΟ ΚΑΤΕΟΣΕΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Το χαλάζ χτύπησε τους
παραγωγούς στην Αρτα
Σοβαρές Σημές σε ακτινδια και
Κέες σύγχρονες πίσεις αστικού
ΠΟκτά ο Δήμος Ιαwτόν
εσπεριδοειδη προκάλσε η σφοδρη
χαλαζόπτωση nοu χτυπησε την
Αρτα και ειδικά τα χωριά του
Ο Αγροτικος Συνεταιρισμός Πυρρος σε ανακοίνωση του κάνει λογο
γα Πρωτόγνωρη Σημά και σε nολλές nεριπτσεις για ολοσκερή
καταστροφή Πou αντικρισαν οι
ΣΕΛ. 4
Παραγωγοί .
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΤΕΙΟ
ΕΧΟΤΕΡΙΚΝ
Στη διάθαση ww nλτν το Αρκείο
Εκλογκν Αποτελοσμάτων
Στη διάθεσ
ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτε ρικων κα ειδικότερα στη δε08υνση
https://www.ypes.gr/ekloges/
, μέσω της
Αnοτελεσμάτων της Διεφθυνσης
Εκλογ του ΥΠΕ .
ΣΕΛ. 5
ΠΑΤΟΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕΤΟΥΣ
Διαφωνεί με τις ενέργαες του
Περιφεραιάρχη ο Pzόnουλος
Ο ΣnΟρος Pizonoυλoς εκλεγμένος
στο Περιοερειακό Συμβούλιο της
Περιφερειας Ηπείρου , έκανε την ακοΠρόταση για την Προμηθεια μεταφορά και τοηo έτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων αστικν συγκανωνων του Δημου Ιωανντν, υψους 150.000 ευρω κατι8εσε η Δημοτικη Αρχη στο Πρόγραμμα κφιλοδημος. ΣΕΛ. 7
λοιθη δηλυση
Τα μια ακόμη φορά, ο Περιφεpειa .
ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
επeeβαωνει, δυστιχυκ, ότι ο τρόπος
με τον οπolo γνupikει να κιθερνά δεν
μπορεί να επιλύσει τα πpoληματα
των συμπολιτν μας.
Μπερδέματα, κλήσεις
και Πρόστιμα για μια .,
| Παράνομη πιναίδα
ΣΕΛ. 3
ΑΝΤΜΕΤΟΠΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΟΣΟΙΔΕΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΟΒΟΥΝ
Ένα σμα αιαγoρευσης της στάσης και
Έρχοντα αλλαγές στη
ΛΤΟ ΚΤΤΑ Του enoiou την τοnoθ | ηση ο κα8' υλην αρμοδιος Δημος
Lwaνντων δεν επιβeθανει καιακλήλειτουργία των παιδότοπων
Δωδεκα μηνες θα tχουν στη δά8 ση τους οι ηδη λετουργούντες ΠarννMu mν anaίτηση σσφλυκ, να
| Πληρω8ούν, ενα μια Πεpίεργη κατά σταση σο κέντρο ης noλης no
Τα δασωμένα χωραφια
γίνονται κιλλιεργήσιμα
δότοηοι γα να προσαρμοστούν στο
νέο θεσμικο Πλαίσιο λειτουργίας , σε
Ανωνηη Εταoείa eυπαλλεύετα ην
ανοχή των διοικήσεων του Δημου
νανντων δδακρονικ
στον κα. tάν σuνexίσουν να λ
τουργούν, θα τους εnβληθεί επιπλεον Πρόστιμο 10.000 ευρω , ΣΕΛ. ε
ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝNEΝΑ
ΧΕA. 16