Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
μεγανtia
maνει tον rίκiα
ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΗΣ 1951
ΣΑΒRAT0ΒΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ap4λλου 1592). noς 390TIΜΗ: 0.50 up
Τα AMar Μαm έpτηα αμα τ, nλυp pεpίλητ
En μα τ e της mmn μς. Σημαα τικouw η mpoδ κα τ συpup ran μs
διαβάστε σ αυτό το φύλλο
noooστ .
Μxpές αΥν
0 ήμς μας στμ22
Αναλυτικά
η σύνθεση
β Των nλτoτ
δημοταού oυμβουλί.
με poση τα
ΔΕΣ ΕΥΚΙΡEυπoφηφίων α εpεκλ
τe p Ν
oλe moptd i
τοδοεi Μpux
uό τυμφό στη
αποζημισεις ζημιν από χαλάζι διεκδικείο "Μαρίνος Αντύπας"
τα ποντίκια
που ψήφιζαν γάτες
για να τα κυβερνούν
tέvro Aαι τm kp νη 201 pa d oo4 vooτppεχελττpοι μετdl. s
εκ ανpμεη pruκeε . μρ n, Δ .τ , τη
τeς τ
φu τ νiο opο λΜο MpoΝm α ανουή o
ΝΑτmTAA
ao ν 100-24 Φ
κατa4 ήτο ολυτής re Αη.
αλλαγή δημάρχου. στη Νάουσα-επακεκλογήμσε Βέροια & Αλεξάνδρεια
νέος δήμαρχος ο Νικόλας Καρανικόλας
Ο ν κα u Μβ
xpλρο u m ημpαi pp
le rα
url u0 Mn) κ wo
Σν η ILα.
c γatiand την ι rupα
&ν ar αip naτων η v
moτn γυνντo 6Μτάνοσαν κ πθ
pn ra οφέρο ν rkαπ 4κ
ΑνοΟΥΑ
α τοc yuτonsomo r nriw oς νupp Aεy
- nτίν &.
0ΗΚ ΟΜm Ετiς arο
έε o m mm nΡέmu νέχωνόο ύτηe
είu 44η 44 & ov ld
ΕΚΠΑ τημLΑΑ
Ο Μ -Νtoν τα Τ ατας .
Ευχαριστήρια δήλωση
του νεοεκλεγμένου δημάρχου
Δήμου Η.Π.Νάουσας,
κ.Νικόλα Καρανικολα
oνιαΜ Κ Η ΛΝ.
φ εν οu n inn να Μt. Η
ν τ p μακαan Μenτ 0
S. νup ξεeκε η aν μu τη δμά στη
- Ο Μ ν
ον and δ
Ραττα ε
*anpμς δpοκ. Nao Κοτοorνn .
n twν φυλv wικanό πpαγκ σε pd.
206% 0 μs
κατοpήφ o n u pλo νά των
i042 φήpoς
ν nτp mς aν
wνμmν Mo κλς n a n κanη
μήντυμαενότητας
Α Η Ν να.
wap, συν &pγύpο ο
ιpν το 0 17
οtγάτς, Πα Δτpι, κi μαpς το μ
υ moον στ
κυνηγΗνκm α εμελ
ταπωνt. Mι
α Δ μ pa .
prοίν uυ νκάoμε Μ φaς.
lNamos Minο
τo a υος r
wnovpuή τηs o
Α Η ΚΟ νέα α.
popνο, αλsοκ a
αs o ptp.
tλtάνu Χελαδoη
ν0 δοp Μp ο ο
μ. οvt, δμoτκ τή uτα ά 4e
ΕΛ ΑΗΤΡ 0
ATOMOTIA
myskin
μ tpaιμ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΜΑΡΘΑ
ΛΟΙΕΤΙΚΕΣ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΣΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΕΣ
oνου apa μες κa
Κονσταντίνος Σταματόπουλος, Μο
Δ Ap s Δp ουγής
Ο ΜνΝ
ς μας χρτς 4ες και μηορο
ΔΙΕΚΠΕΜΙΩ Σ
ΦΟΟΓΙΚΟΝ ΥΠΟoEΣτηΝ
na p ή δεματείοα
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
0 0Ι n
.ΑΗΚ .
[email protected]
ΤΗA. 2Η20-20100 Κ010 34Α