Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
22 χρόνια
από το Πρωτόκολλο του Κιότο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατερίνη, Ετος δέκατο τέταρτο, τεύχος 728Αςυτέρα 10 Ιουνίου 2019
Τιμη φύλλου 2 υo
Οι περιπέτειες
των συνδιασκέψεων
για το Περιβάλλον
ΕΠΟENΗ)
ΣΔΙΑΣΚΕΨΗ.