Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6782
Τιμή: 1.006
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ωρα μηδέν
Φορολογικές δηλσειs
για τουS
στρατηγικούs
κακοπληρωτέs
- Πότε λήγει η Παράταση-Αυτές τιs αλλαγέs Πρέπει να προσέξετε
ευση Τηe oodσο
και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν
εχει ληξει, Παρατείνε
Ιουλίου 2019 η προθεσμία υποβολής των
φορολογικν δηλσεων για τα φυσικά
ι την :
Ιουρήσεις , όπως προβλέ .
πεται σε απόφαση της
υφυπουργού Οικονομι.
τερίνας Παπα - β
λίου 2019.
Πς θα κάνετε την
υποβολή της δήλωσης
πυρετού και aν o
μένα στις αρχές Ιουλίου
EΠλένω το έτος για
το οποίο επιθυμ την
υποβολή δήλωσης .
Επιβεβαινω τα προΑΜWΑ, ουοτοιχεία
νάτσιου .
Υπενθυμίζεται ότι η
αρχική
έληγε στις 30 Ιουνίυ.
Συμφωνα με την απόπροθεσμία
ηλατooοuα Μ
βολή ααru a το
δανειολήπτες που θέ Ενημερνομαι για το
αποτέλεσμα της εκκαθάριο τη δήλωση.
του εκκαθαριστικό σημείωμα .
Πιστωτικα nooaου
δικογενειακή
σταση κ.λπ).
Συμπληρνω τα ένΗ προθεσμία υποβολής των δηλσεων φορολογίας εισοδήματος
2018 των φυσικν προ- υπάρχει υποχρέωση. Η
σπων του άρθρου 3
του ν . 41722013 , παρα.
κατά nοτη ΤοuC κατοικία . Η
ένταξη στην πλατφόρμα
σην Εδι η
Ιδωτικού Χρέους σε συνεργασια με aτν 11
συνέ)
Εκτυπνω τα έντυπα
Ε1, E2 , E3 και την
πράξη
Οι μενάλες πaνίδεe,
Σημαντική
φέτος , για
συμψηφίζονται με
τυχόν χρεωστικά Ποσά
του άλλου και στην πεδιοικητικού
σύζυγος υποβάλει τα
συνυποβαλλόμενα ένΤης κωδικούς πρόσβα .
ι δύο πιστωτικά Ποσά.
τότε αυτά θα επιστρέφονται στον κάθε ένα
χωρισια
Ιουλίου 21ο την 29η
Η προθεσμία υποβολής των δηλσεων φοαλλαγή
Χαράτσι έωs
2.151 ευρ σε
1.000.000
επαγγελματίεs
σης .
Συμπληρνω το έν.
uuo uo Τον
χρήστη και τον ενημερνουν
ανάγκη ελέγχου της
ΚΟ Ddoo
Δ00λο onματος
2018 τωννομικν προσπων και νομικν οντοτήτων του άρθρου
που δεν έχουν υποβλησίαν της εφημερίδας
Εθνος..
Αν βεβαια οι σύζυγοι
ανεξάρτητα εάν το
ζευγάρι επιλέξει να
υποβάλει κοινή ή χωριτυχόν
λωση , θα μπορέσει να
λάβει χωριστό δικό
τη δυνατότητα να υπο
συνέχεια στην 10
δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
22καe
Ξεκινά
τερο από όλου. τουο
άλλους φορολογούμενους θα είναι περί .
το νέο ΕΣ ΠΑΟe
ομεσαίοι .000
ρηματίες και ελεύθεροι
Υ Ω5Η
επαγγελματίες
που ασκούν ατομικά
τις επαγγελματικές
2021-2027
από την κατάργηση
φορολογικν
ααντιμέτρων- του
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9