Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιόγρaψες
τον tόι10 1ou
υμrεi να pε
να δυιρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoατήτης-Ειδτης- Δουθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετς 450-Α Φύλου 11492Τμ Ο0 ευμ -Τρτη 1f buiou 2019
ΔΙΑΒΟΛΟΜΑΖΩΜΑΤΑ,
ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ!!!
ΠΑ ΤΟΝ ΤΕΙΠΡΑΚ....Ο
ΙΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ .
00τ0Α A oυ mν on m
oroi ano ν κpo μδομδες nev
epooro τοu Μεγoou
Ε mν νονο δmn ο mο 0
ουνετέnεoον κυρίς o νoo wν sbμaN So wες npuoτς.
: οο.
ra eονα να 1
δοei τν oouoο σ . mένουν α opopετ
δοοmκν Εooγ
mnτα π a
οοτ Τ
Τα βάτα κατέλαβαν
το ΝεΟχρι
Με λαμπρότητα έγιναν οι επετειαικές
εκδηλσεις του Σουλίου
Κοθημερινές vo ο, aμοpτupες κατoίκων ου Νεοχρίου npdpεζως
Με Λαμnpοtπτα npoyματopononκαν οι
| enttOς εκonλuoεις στο toύΑ mv KυΙρακή το npa, nopουσία ηλήeους κ ομου, εκτιpοounu notuν και στρα .
οuοκν ρχν.
το κο ατ nλκ το
oε napoκtμενες napοχές οκομη και !
στην noδική χnpo . υνinυτη mΗ
| συνέtία υτη ψλ. 9
ΟΜΟΡΦΟΣ ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ
Φτύστε τον Ευκλείδη μας
Να μη βασκαθεί
Ε8ες τ .ν0
(Μέρος Πρτο)
Βουλή, ο κα.
τα tα άλλα
Αμέοως μεtά ηv
5ετούς ατο 2.08%
νηη ΣΥΡΙΖΑ
μελίχιος Υ.
κροτιο ioombona.
σοστό της Κ εtοou
tr8toutτων ν tκονουκεν
6εΝ Χοατστο Μ tγκn ης Κnaνs στ 2610 1.
ου ανaB κατά 6% κυβερνηuκής aλ
wω το rΤΟ Η , τo Mαξυου . ΨΕ .
Ευκλείδης
Τοακαλ .
τος, μετά tα λεγόμrνα Κουτουύμηυ
όι το δλημα apιοτερά ή δεξιά ε .
pουσn.
Ρρεθηκε ια npτη ρός: po ooNτon και κti βοσικές γνσεις
κ ttoες ονακονύοεις.
urv u ε n
ζεtm στην Κυβpνηση.
Γράφε
Ο ΜΧn r. Λουκάς
συτd ητΗ
ετησεΣ