Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
μαεν εα τα
6861-682
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 11.06.2019
ΗΜEPΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
Αρ Φύλλου: 6303
ΑΘΗΝΑ
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
FAX:210-3304613
αναβλητικν αιρέσεων
Μετά την εκπλήρωση των
Εκλεισε η πόληση για το Golf- Βόρειο Αφάντου στη ΜΑ. Angeliads
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι γλάδοι τον πρότον υλν
Ποα προύόντα αρέρονν με δυήμια όνδο στο 4μηγο
στο 4μηνο
μ δυφήρια άνοδο,
Απριλίου μεγαλύτερη
πρτων υλν
διαφόρων βιομηχανικν προϊόντων
και των χημικν (+21,6% ). Στον αντίποδα
<Η Ιταλία
Στο διάστημα Ιανουαρίου
άνοδο κατέγραψαν
(+25,3%)
(+25,1%)
πτση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιν
στευτικν προϊόντων.
οι κλάδοι.
είναι tooο big
to save»
και των εμπlΣτα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρ
ανέρχεται
αντιστοιχεί στο 132% του ΑΕΠ.
Πρόκειται για ένα από τα
το ιταλικό χρέος ,
ελληνικές | μεγαλύτερα χρέη χρας
Σε υψηλούς ουθμούς ανάπτυξης επέστρεψαν
εξαγωγές
σημείωσαν
κλάδος
ση, παρά
μάλιστα , όλα δείχνουν ότι μπορεί
περισσότερο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες , επισημαίνει
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
κόσμο . ΌΟ επικεφαλής του οικονομικού
Μονάχο Ifo Κλεμενς Φουστ
δηλνει
ραδιοσταθμό DLF ότι ορθς η
Κομισιόν πρότεινε την έναρξη
της διαδικα σίας υπερβολικού
ελλείμματος
Ιταλίας . Παράλληλα όμως
γερμανός οικονομολόγος θεωο εί ότι σε
Απρλιο, ύστερα από την ελαφρά υποχρηση
Μάρτιο . Η δυναμική
ινστιτούτου
έχει αναπτύξει
Τροπολογία για
τα υποβρύχια
στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Ελευσίνας
τα τελευτοία χρόνια συνεχίζεται με αμείωτη ένταΟ
συνέντευξη στον
σοβαρά ποοβλήματα
εσωτερικό της χρας,
μεγαλσει ακόμη
βάρος της
περίπτωση που χρειαστεί το εγχείρημα διάσωσης της
Ιταλίας θα ήταν υπερβολικά
δύσχολο::
Στα Βαρέα
Ανθυγιεινά
σχολικές
καθαρίστριες
να τεθούν συκε.Θα έπρεπε
Χριμένοι όροι ως αντάλλαγμα
για τη στήριξη . Αυτό σημαίνει.
ότι η τρόικα, η οποία κάποτε
πήγε στην Αθήνα α πήγαινε
τρα στην Ρμη . Δεν μπορ
ωστόσο
Ματέο Σαλβίνι
από τις Βρυξέλλες όρους σχετι
κά με το πως θα κάνει μεταρρκαι
εντάσσονται οι
φανταστ
αποδέχεται
Στον ισχύοντα κανονισμό
ασφάλισης Βαρέων
Ανθυγιεινν επαγγελμάτων, πραγματοποιούν σε
ανεξάρτητα από τον
ωρν της ημερήσιας
απασχόλησής τους, εντάσ σονται με τροπολογία της
τελευταίας προεκλογικής
στιγμής,
καθαριστές
σχολείων ,
βαθμίδας.
Ο αντίστοιχος χρόνος ασφά λισής τους θα υπολογίζεται στηρίου
σύμφωνα με τις διατάξεις
πρην ΙΚΑ, ανάλογα με
τις ρες απασχόλησης
ημερή
Την παράταση κατά 3 μήνες
συμβάσεων μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και Ναυπηγείων Σκαραμαγικά
ση των προγραμμάτων ναυπήγησης
και των πυραυλάκατων , αντίστοιχα, προβλέπει τροπολογία
Υγείος Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα
ν και VI της από 06-09-2018
του χρονοδιαγράμματος
και Ελευσίνας για την ολογλήρω των 4 υπο βουχίων
βάση .
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλε ίται ετήσια
δαπάνη
κού προϋπολογισμού
των ταμείων,
προσδιοριστεί καθς
εξαρτάται από πραγματικά
στοιχεία
σε γνση του Γενικού Λογιυθμίσεις. Η Ιταλία είναι toο big
to fail και
αριθμό
ενδεχομένως
και τoο
to save . Η οικονομική
βάρυνση θα ήταν τεράστια
είναι αμφίβολο
γούμενοι
μανία, Γαλλία θα συμφωνήσουν
να διασσουν μια κυβέρνηση
φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη για την κατάσταση στην
οποία περιήλθεν.
νομοσχέδιο
κατατέθημε
του υπουργείου
επιπου
βάρος
του κοατ σε
αν ο,
-ογοδο
σε Ολλανδία , Γερκαθαρίστριες
δημόσιων
οποιασδήποτε
που δεν μπορεί
σύμβασης δωρεάς μεταξύ
Ίδουμα Σταύρος Σ. Νιάρχος"
δημοσίου για την ενίσχυση
ιδούματος "Κοινωφελές
ελληνικού
και του
αναβάθμιση
των υποκαι
στον τομέα υγείας .
τα οποία δεν είναι
Κράτους (τχ.
αριθμός δικαι ούχων).
Created by Universal Document Converter