Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ. 7477
διβάστε
την εφημερίδα μας
κααι στο διαδίκτυο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΕΛ 24,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π0ο0402
αγαλάλ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρουσιάστηκε το σχέδιο
πρόληψης δασικν πυρκαγιν
Επίσκεψη τms
Περιφερειάρχη
ΑΠοχέτευσns Παραλιακής
ζνns Λαυρίου
ΤΗΥ ενη
στο έργο
Το σχέδιο πρόληψns δασικν Πυρκαγιν την περίοδο 2019Το Πρόνοαμοα nεoλαυβάνει την ανάθεση διαχειριστικν μελε.
τν για τα δάση όλns τns χραs και την πρόσληψη 200 δασολόγων και δασοπόνων για τα δασαρχεία .
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΤΑ 80%
ΣΕΛ. :
σελίδα 3
Επικράτηση των γαλάζιων
υποψήφιων σε έξ από ις επτά περιφέρειες στον β' γύρο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΧΗ
τη Β' Κυριακή
των αυτοδιοικητικν εκλογν
Απαραίτητεs οι εργασίεs
ανακατασκευής
tns Λ. Συγγρού
Οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές αποτε λουν Παρελθόν όμως τα επιτελεία των
Παρατάξεων ακόμα αναλύουν τις Παραμέτρους εκείνες που οδήγησαν στο
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ευχάριστο
ί δυσάρεστο, ανάλογα με την περί σελίδα 5
ΠΑΓΚΟΣΜΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σειρά δράσεων για το περιβάλλον από τον Διεθνή
σταση.
ΕΛ 12-15
Αερολιμένα Αθηνν
Ανάμεσα σεπολλά άλλα φυσικά ένα από τα Βασικά χαρακηριστικά του β' γύρου των εκλογν
σε όλη τη χρα ήταν και η αποχή.
Σε κάποιες περιπτσεις μάλιστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τελικόαποτέλεσμα αφού συν δυασμοί Πou είχαν κερδίσει την α Κυριακή,
Βρέθηκαν Πίσω και μάλιστα με λιγότερες Ψήφους
από την αρχική αναμέτρηση.
σελίδα 6
ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ
εκίνησαν σήμερα οι
Πανελλαδικέ Εξετάσεις
Παράταση
συμβάσεων
στην καθαριό1 ΣΕΛ 10
δήμων
k40Εου Κ
τητα των
ΣΕΛ 5
Εγκαίνια δύο Στεγν ΥπΟστηριζόμενns Διαβίωσηs
"Αθανάσι0s Μαρτίνου 1&:27
' ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝ . ΑΤΙΚΗΣ
Νέα Παράταση
για την ανάρτηση
των δασικν χαρτν
Ανταμνου
"με χορούs κυκλωτικούs .
οι μικροί μαθητέs
σελίδα
ΣΕΛ. 46
ΣΕΛ. 24
|Αρθρο του
| ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ
ΣΕΛ. 19
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ