Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΟΝΟΥ ν
ΗΕΡA ΑΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕ79ΕΡΞΑΝΗ Ε9ΗΕΡΑ -ΕΤο Ρ 335
Οι αύpoi
και οι νούρο
Anueεioς
Καλά για
διοβοσμένου
Πρωτοφάλιη
900νές
c p ε
ΟAΕοoeς
αtn teά4
13,54-47
Ετν 57: Απολύομαι,
θυμνω, Πικραίνομαι
ΠΡΟΤΗ ΦΟΡΑ
ΟΙ ΑΚΤΕΣΤΟΣΟ
ΚΑΒΑΡΕΣ
PUNOOHΕ στα 18 toυ και
μένα σον δρόμο στα 57.
Και τι θ άνη τρo:
0νό rpop
P ΝΨΝW
ΠΡΕΜΕΡΑ
ΠΥΡΚΑΠΩΝ
ΣΤΗ Δ ΑΧΑΪΑ
Εmo uoνύo , pri
DNNKΗ SτΕA noτική έντοση
(αλλά και εμαάλευση) για το
φυχρό λουέto Φριγκορλός
Φtown Ν
Οι εκλογές
αρχίζουν
μοί υK e
στην Αχαΐα
δν ακaν
ΟA δ0 m
Δ.Μ n
ΓΡΑΦΟΝ
φσό uς N 0
μ. μο1
κο mφηο
Το Τριάνταιο Εσπερινό ΕΠΑΛ"
p 5 εμκα
(ΟΚΜΜΙΝ
raAείw
Blανα
bri υο4
Χόσαμε απ έξω
αλλά anό μέoα
οκτoκεν ve α
ψ ρes ομές τα
υνΟΕΟΣ
Ο Μίμης Φωτόnoυλος
και το Κομίνa
Aw M. A
όυνα ο
ή κΑ ε
-Μ γ Ο
M ΕΤει θatN 0 σοθas
pines
ΠΕΜΠΤΗ
Ολη η εnuκοφότητa
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
AutoMoto
Patras
13 ΙΟΥΝΙΟΥ
για το νέα μοντέλα,
ΔΩΡΕΑΝ
τους ογνες,
αλλά και ης εξελίξεις
ΜAΣΝΕΤΝ
ΝISSAN
yupω anό τους 2 κοι 4 tpoxoύς
ΕO0O Ο