Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

11

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5159

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΗΣ ΜΑ∆ΙΑΜ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ

Προβληµατισµός και ανησυχία
u ∆ΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
u«ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ» ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΠΑ∆ΟΥΣ Η ΑΙΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΣΕΛ. 21

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΣ Π.Υ. ΣΤΑ
ΤΣΑΜΕΪΚΑ

Η πρώτη
φωτιά του
καλοκαιριού
ΣΕΛ. 2

ΣΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

Καθολικό
το λουκέτο
ΣΕΛ. 5

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Ν.∆.

Ανοίγει την αυλαία
από την Πάτρα
ο Κυριάκος
ΑΠΟΨΕ (8) ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆. ΣΤΗΝ «ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ»
ΑΥΡΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΣΕΛ. 3

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΑΝΕ ∆ΕΚΤO
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο κύβος ερρίφθη:
Εθνικές κάλπες
στις 7 Ιουλίου

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πόσος
µαρασµός
ακόµα;
ΣΕΛ. 4

FRIGOGLASS: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Ε.Κ.Π.

∆υναµική «απάντηση»
από τους «91» ΣΕΛ. 9

ΑΚΡΑΤΗ ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (102-73)

∆εν τα κατάφερε
στον πρώτο τελικό
ΣΕΛ. 19-24

ΣΕΛ. 4