Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 60%-94% - Άνεμοι: N-NΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:07

€0.80

Όταν λέγεται ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, συνήθως εννοούν
εκλογές. Τι άλλο; Στην Αλβανία όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο δημοκρατικά
απλά. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν η Βουλή (σ.σ. από την οποία σημειωτέον έχουν παραιτηθεί όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης)
αποφασίσει την καθαίρεση του προέδρου Μέτα, δεν υπάρχει το Συνταγματικό Δικαστήριο να επικυρώσει την απόφαση. Η παρατεταμένη
απενεργοποίηση του ως τέχνασμα και ως δημοκρατική αδυναμία θα καθήλωνε και την όποια ελληνοαλβανική συμφωνία για τη θάλασσα
εφόσον δεν θα ήταν εκεί να την επικυρώσει! 3>>

Ìßá áöïñìÞ ãéá åêêáèÜñéóç

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4899

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΙΝΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥ "ΠΑΙΖΟΥΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ "ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ" ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ Ν.Δ.

ÍÝá ïíüìáôá ãéá ôï "ãáëÜæéï" øçöïäÝëôéï
Ανακοίνωσε Βεντούρα
και Σαββανή ο
Βαρουφάκης
ΚΕΡΚΥΡΑ. Κορυφώνεται η κινητικότητα στα κόμματα για την τελική
διαμόρφωση των ψηφοδελτίων (και)
της Κέρκυρας ενόψει 7ης Ιουλίου.
Χθες, το Μέρα25 του Γιάνη Βαρουφάκη, ανακοίνωσε επίσημα ως υποψηφίους στο νησί τον αρχιτέκτονα
λογισμικού - σκηνοθέτη, Νίκο Βεντούρα και τον δικηγόρο, Σπύρο
Σαββανή. Ενώ νέα ονόματα εμφανίζονται στη συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις δύο "εκκρεμείς" θέσεις (πλην, δηλαδή, των σίγουρων Γκίκα, Μάστορα, Κροκίδη)
και οι οποίες, κατά τα πρώτα σενάρια, είχαν υποψηφίους τους Θ. Αθανασίου και Ελ. Σαγιαδινού. Ο λόγος
για τη δημοσιογράφο, Ίνα Ταράντου
και τον γεωπόνο, στέλεχος της Διαχειριστικής αρχής Κέρκυρας του ΕΚΕΡΚΥΡΑ. Αφορμή, στάθηκε η ανακοίνωση διεξαγωγής στην Κέρκυρα της 91ης Συνόδου Πρυτάνεων των ελληνικών ΠαΣΠΑ και πρόεδρο στον Ροταριανό νεπιστημίων, παρουσία της πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Ή, άλλως, της πρώΌμιλο, Κώστα Καρβούνη.
της μετά την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι προσδοκά (ειδικώς) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τις εργασίες (12-15 Ιουνίου); Και ποια τα δεδομένα λειτουργίας του νέου Τμήματος Τουρισμού; Ο Πρύτανης του Ι.Π. κ. Βασίλειος
Σελίδα 5>> Χρυσικόπουλος απάντησε στον Μάκη Μαρτίνη για τα πάντα… 6-7>>

Ï Ðñýôáíçò ôïõ Éïíßïõ, Â. ×ñõóéêüðïõëïò áðïêëåéóôéêÜ óôçí "Å"

ÁðÜíôçóç ÐÉÍ óôçí áôÜêá
Ãåñïâáóßëç ãéá ôá ÌÁÔ óôç Ëåõêßììç 8>>
Ôñßôç 11 Éïõíßïõ
Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star
10:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.800
Seven Seas Voyager
10:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 752
Aida Blu
12:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

Ôñßá Ãåöýñéá - Âñõþíç: Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ 8>>

9572 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα στο λιμάνι

Ôñéðëü áßôçìá ôùí Ôïõñéóôéêþí
Ëåùöïñåßùí óôïõò åêëåãÝíôåò 3>>

ÉóïöÜñéóå
ôï ñåêüñ ôçò
ç Êáñýäç

16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα