Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, Τρτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou aγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
OUMERe
"ΤΑΜΟΣ.
δρυτές. Διευθυντές : Μχoήn A. Δούκος ( 1916-1932) ,
Κο τ Μ nro obi. ΛΕ Μ
ανάκης
Σάμος, Σάββατο
ουνίου 2019
€ 1.00
Αρ φυΛou , 418ς
Ανατολικής Σάμου
Δήμαρχος
Νέος Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου ο Κστας Μουτζούρης
ο Γιργος Στάντζος
ονστρέφα tn dοφppά τou nρoτου ou Αγoοu ς τφερε να
Δήμορroς Αποκiς Σόυ εEAtn o mrpohiς του oυνoυοoού NATΑ γo n Σάμο κ. nroc Στoντos.
το pοrς
τοu tpνoστρίου Αμεικόν tρνον.
n τον κο e m 1
Κοnopoς naργος Σωnnpoς όνς κο
μαen του ooνα στη Μopo n aε
onouage notς Mνός, Αno v s m t
noverioτηuοu 0ne tniνη e Μa , tο ro 0 ν
Χρίστιάνα Καλογήρου
"Δσαμε έναν ηγνα με δημοκρατική αντίλην, ήθος
και με σεβασμό στους πολιτικούς αντετολους μης.
ropotorς του κ ημυ οu δ0tε 5 66ρες 000οοο 11 , o npene να εχει
ουτό νο Φηpαετα. Aυτο σηov on e rone vo omΟEει τEλς η nonmoi νο- Aεκpopγooe
Οι Πρωταθλητές του σταυρού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
τοουρoν ω νον ς n
Ράβε δηλωνε . .
0 nntoen 0m σισ0
tneda κoιτη iη toοn των ατμετρων , οι ο
nmvupn τρο φοpοu
ε 0τα Ο .
oν καττστo ioo no την όπλη mευρά τνούνοι
nepo τmν nsoonn του opoponontoυ a έβ0anovη
toυς και τη στήίξη nou εδoov στον
e συτn tn opnn Ο
Πoneupyου napnς . 827
ovού ουντεηeoτή στο 20κ ono 22%.
, στην 00
Η 9eoύ oυupounoι Σύpου nopnς
0α om ηκόνη και τα600 οό γο τος αντις
εtήoo εoδήματο 450ο εupo κau το anotiheoμα
μα μatin ροτα Μα τn κατο
m ακο
Εκλογές 2019
Τελικά αποτελέσματα Δήμων Ανατολικής
& Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων
Της θθα
κ ρον μΠοδρτεί κΟ ν
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
pου οδl α npoτές δoounς, του οπoiou , oru οίτου σε οσμενες nepποοος noυ
Μαξυοu oκόμη
ΕΚΛΟΓΕΣ
σε μεονο tονo 6ματα -pnkηs
Η συνίο ση oA 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα