Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
wνίπκόλοεοΠιν
τον to1ο tat
npeei να pα
1μ0odtong nA
ΚΑΘΗΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτίμς Ειδης Δευθντς ΒΑ ΣΕΡA Eτος 5o-Ap ύλου 1194 Τμ 040 υιό. βπν Νυριmή 69 Ιων 209
ΕΠΙΜΟΜΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΗΟΙΡΑΦΟΙ 1ΕΗ ΕΥΑΤΑ ΜΠΑΑΦΑ
ΚΑΙ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΟΑΣΙΣΤΙΚΗΝΟΟΤΡΟΑ
ΚΑΤΑΓΑΓΕΙ ΟΡΙΑΜΒΟΥΣ .
mV kυβepνητική
φοσιστική νοtponio Gvt nς Τσriioς e
Ο Βουneuτής tοu
600 δημοοpopυκ
στο nρωto nporpoμμo
της EPT , oιον ruοoο
Γράφει ο
γpopoς κανe noγο ια
μη σνοφέpοντα oε
anδοuα Aa 0 1m .
, nopeμoή τον.
σύντοξ
mwe eξannoς, τονίoντoc
στην κυφεργημκή ΕΡΤ
ήτson a Η
κατo onους κοέσ .
ου 0 0εn τηoμα Εn
ΗnολoΟ ο οδοτ
στους δημοσιογραφους νη ουνέvτrυ tou o
ΠΡΟ ΣΟΝΤΑ ΗΓΕΤΙΚΑ
ΒΕΝ12- ΑΤΑ:
ΚΑΙ Ν
Η Αξία Συνάρτηση της Σπανιότητας!
opannoτε, ουνορτηση
ξie enoιου6ήnata και
της σπονότητας είναι και όχι της ουχνότητος
Χρειάξει
νwpίτε τούτη tην σξιοκή
τήΤροφει ο Eπupoς Κκίκερος
| οννέτ tt t
Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ακτίου είναι αυξημένες
Η Πρέβεζα παραμένει
ο "φτωχός συννενής"
Οι ξενοδόχοι μιλούν για μείωση της πληρότητας
Μας υποχρέωσε
η θεία Τασία
Θρήνος
κοtνοm
της θεία ,
Πλήγμα γα tov Του
BZoc angtaanuN
κές συνρΚes
ς npeς to
φια στις .
κλογες , ς ηςσυλου, Η aσa
Η Ταο
1ou έγινε λύγω ου δοριομού της
Κυu o ν
o dΑυ
μ Κ μωνοβων της nt
Μ νάοm α.
εν στηΣt