Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

10

IOYNIOY
2019

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2493

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με έµφαση
στην ανάπτυξη

ΟΜΙΛΙΑ (8 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛ. 3

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (6:30 µ.µ.)
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ

∆ιαλύεται
η Βουλή,
προκήρυξη
εκλογών
- ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η «12Α∆Α»
ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ. ΜΕ ΓΙΩΡΓΟ
ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ «Γ»

Απολογισµός
και δεσµεύσεις
ΣΕΛ. 9

Πώς θα έρθουν
οι επενδύσεις
Ν.∆.: ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ-ΦΩΤΗΛΑ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΒΠ∆Ε
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΒΕ:
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΝΥΘΕΙ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΕΛ. 5

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΓΝΠ-∆ΗΜΟΥ

Το 40% αγνοεί
ότι πάσχει
από... υπέρταση!

∆ΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Aποθήκη-γιάφκα
στην Πάτρα!

ΑΚΑΡΠΗ Η ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ FRIGOGLASS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΗ

∆εν «ξεπαγώνει»
η απόφαση...

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 23-33

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
(7.30 µ.µ) ΣΤΟΝ Α’ ΤΕΛΙΚΟ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ

Βαδίζει σε νέες
διακρίσεις
ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΑΡΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΖΟ
(0-3) ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το όνειρο
Εθνική
συνεχίζεται... απογοήτευση