Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΧΡΟΝΟΣ:46ος
Αρ. Φύλλου: 2090
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο Κστας Λύρος νέος Δήμαρχος
της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Αναλυτικά
αποτελέσματα με τους
σταυρούς προτίμησης
των υποψηφίων
Δημοτικν Συμβούλων
θαρραλέα και
αξιοπρεπής δήλωση
Ποια είναι η σύνθεση
| του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
|ε ποσοστό 57,87% έναντι 4213%
Δημάρχου κ. Καραπάνου,
αναδείχθηκε νέος δήμαρχος Μεσολογγίου ο κ. Κστας Λύρος
Οκλύρος επικράτησε άνετα λαμβάνοντας 11225 ψήφους, έναντι 8171 ψήφων
που έλαβε ο Ν. Καραπάνος
Τρεις έδρες καταλαμβάνει ο συνδυα- Σ Βασιλείου, Χ Μασαούτης, Γ. Σωτησμός του κ. Παντελή Σκαρμούτσου και ρακόπουλος
.Σελίδα 5
του νυν
Δ.Ε. Οινιαδν
θέματα υγείας
θυμός
Δ Κονδύλης, Μ. Γούργαρη, Δ Ράπτης
Α Αλετράς.
Από τον συνδυασμό του Νίκου Καραπάνου εκτός από τον ίδιο εκλέγονται
Η επιτυχία
και ο
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
Σελίδα 3
00000006**00000000000ος
Δ.Ε. Μεσολογγίου
Σ Καρβέλης, Γ. Καραπαπάς Τ. Σκαρμούτσος , Γ. Κοντογιάννης, L Κοντός
M. Μπλάλης .
Δ.Ε. Αιτωλικού
..Σελίδα 7
Αναλυτικά οι Ψήφοι και τα ποσοστά
που πήραν οι δυο υποψήφιοι στις τρεις
Δημοτικές Ενότητες έχουν ως εξής:
Δ.Ε. Μεσολογγίου
Λύρος
Καραπάνος
Δ.Ε. Οινιαδν
Λύρος
Καραπάνος
Δ.Ε. Αιτωλικού
Πως ψήφισε
η Αιτωλοακαρνανία
στις Ευρωεκλογές
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
Φ.Δ. Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5.799 60,33%
3.813 39,67%
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και
Χ Τέγας, Σ Ψλογιάννης , Δ Καραδήμας
Δ.Ε. Οινιαδν
Ακαρνανικν Ορέων
για την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος
2.974 51,08%
από μια έδρα παίρνουν ο κ Θ. Γερολυ-Κ Δαουτίδης, Α Κότσαλος, Γ. Παπαδό2.848 48,92%
πουλος, Κ Ρόμπολας
μάτος
και ο κ. Δημ. Κοτσόργιος
Λύρος
Καραπάνος
2.452 61,89%
1.510 38,11%
Από τον συνδυασμό του νέου Δημάρχου Από τον συνδυασμό του κ. Π. Σκαρμού
τσου εκτός από τον ίδιο εκλέγεται ο κ.
ΠΝούλας (ΔΕ. Μεσολογγίου) και ο κ.Π.
ασμός του νέου Δημάρχου κ ύρου . Τσλος, Π. Μελαχρή, Ν. Καραπάνος , Παπαδόπουλος (Δ.Ε Οινιαδν ).
καταλαμβάνει 14 έδρες εν επίσης 14 Σ Διαμαντόπουλος, Π. Πετρονικολού-Τέλος ότως προαναφέρθηκε από μα
έδρα καταλαμβάνουν οι κύριοι θ. Γερολυμάτος και Δημ Κοτσόργιος
κ Λύρου εκλέγονται οι εξής:
ΔΕ. Μεσολογγίου
...Σελίδα 6
Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυΗ ιστορία
επαναλαμβάνεται
Μπαλτά, Γ. Παλιούρας, Γ. Λαγούδης
έδρες καταλαμβάνει και ο συνδυασμός
Καραπάνου.
Δ.Ε. Αιτωλικού
του κ.
.Σελίδα 8
Nυμn.
Ο Νεκτάριος Φαρμάκης είναι ο νέος Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας
Αναλυτικά
αποτελέσματα με τους
σταυρούς προτίμησης
των υποψηφίων
Περιφερειακν
Συμβούλων Π.Ε
Αττωλοακαρνανίας
"ελικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης έκανε Οι 51 έδρες του Περιφερειακού συμτην ανατροπή και επικράτησε του βουλίου κατανέμονται ως εξής:
νυν Περιφερειάρχη Απόστολου Κατοιφάρα. Ο κ Φαρμάκης συγκέντρωε
168.431 ψήφους (5654%) έναντι 129.467
Ψήφων(43,46%) που πήρε ο κ Κατοιφά
ρας. Αναλυτικά τα ποσοστά που πήραν
οι δυο υποψήφιοι στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες είναι τα εξής:
Α Νικολακόπουλος
Κ. Παπακωνσταντίνου
Χ. Κοσίνας
Σελίδα 8
Μεγάλη επιτυχία
της Ασφάλειας
Μεσολογγίου
Ειδικότερα στο νέο Περιφερειακό συμ
βούλιο οι Αιτωλοακαρνάνες σύμβουλοι
που εκλέγονται με τον συνδυασμό
του κ. Φαρμάκη είναι οι: Μ Σαλμά , Θ.
Μαυρομμάτης Λ Δημητρογιάννης, Γ.
Κοντογιάννης Α. Χαλιμούρδα, Α. Βούλ
γαρη-Πολονύφη και Μ. Γούδας
Από τον συνδυασμό του κ. Κατσιφάρα ο
LΛύτρας, Σ.Βλάχος, Ν. Μπαλαμπάνης
Β. Σζος και η Τ. Κατσαρή.
Από τον συνδυασμό του κ . Σπηλιό
πουλου ο Χ. Κωστακόπουλος και η κ.
Ε Γρίνου. Από τον συνδυασμό του κ
Καραθανασόπουλου ο κ. Ν. Μωραίτης
και από τον συνδυασμό του κ. Χατζηλάμπρου ο συντοπίτης μας Κστας
Κούστας
Σελίδα 6
φ0000φ000000
Ανατροπές
στην ηγεσία της
Περιφέρειας
Δήμου
.Π. Μεσολογγίου
Νομός Αχαΐας
Φαρμάκης 48,90%
Κατσιφάρας 5110%
..Σελίδα 4
000090090000009000000000ρρ80ρsaa0sss80
Αχμαλωτίζοντας
την ομορφιάν
Ηπρτη
έκθεση φωτογραφίας του
Λεωνίδα Στούμπου
και του
Νομός Αιτωλ/νιας
Φαρμάκης
65,28%
N. Φαρμάκης
Α Κατσιφάρας
Κ Στηλιόπουλος
Ν. Καραθανασόπουλος
Β. Χατζηλάμπρου
Κατσιφάρας 34,72%
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
Νομός Ηλείας
Φαρμάκης 5778%
Κατσιφάρας 4222%
.Σελίδα 4
000000000000999000000000οοοοο00000000000.
στη κΔιέξοδο0
Πότε αναλαμβάνουν
οι εκλεγμένοι
σε Περιφέρεια και
Δήμους
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότιη εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Α200033οιαυ
www.mxronika.blogspot.gr
.Σελίδα 8
Σελίδα 3
0000000000000 ς
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙ
. ΚΟΔ. 2007