Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ο οide
δρυτές . Διευθυντές: Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
"S Α u
Σάμος, Σάββατο 8 Τουνίου 2019
Αρ φυΑλoυ , 412ς
|Ε100
Ανατολικής Σάμου
Νέος Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου ο Κστας Μουτζούρης
Δήμαρχος
ο Γιργος Στάντζος
ο κστος Μοντεούρης εmφoλς του συνδυοσμού Αo Ανάπτυξης στο
Δήμορος Ακτος Σόου εελtn o arpoiς του oυνoυομού ANALΑ o tn Σoμου . naoc Iόντδoς
του tpyoσυρίου Νμενικν Τρoν.
n τ ν o
u o mn α
αoτου Αn Εοuoo u oooς Ε οd τοη δυν
Ε ω ν u
, κοnopoς nργος tωopoης
ες δοκτκές του υnopooς έai κ 4noοφoov και η 0ον μερ κορρoςωων
μαηoά του poνα στη tepo κα o
onoeoe nan Μoνκός , Αno r he α οntsm
a γ ν Mm μ ς
Στο μετεnoγκό τonio , κοι στην nponm εφoppoγn tης anmis ovoΛογoς και των
novonσtηuίοu 0pdκης Εξnfγη κοpn α m το Μ e, tο row 00 νέν
Χριστιάνα Καλογήρου
"Δσιμε έναν αγνα με δημοκρατική αντίληψ, ήθος
και με σεβασμό στους παλιτικούς αντιτάλους μης.
nopotoξnς του κ ημοu mu διο0έtει 5 86pος 60pοιαμο 11 , oο npene va έχει
ουτό νο φnφξετα, Aυτό σμαve o eo nona vo ει τEAως η nonrn νο
- Aεκουργήoe
τοουνέρον των νουν ς Περ Οι Πρωταθλητές του σταυρού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ράβε ξήλωνε .
η φrpομνη τοξη γ
στο m e Bao Μo m
eN oτω του
0 nntou 0toionαφυο
εrmεδo καιη μη εpopμογή των σντμετρων, ο α.
ou 0ταμέλn .
toν κτοτο μo o τν dom rεuρά κνουνο.
nopo tmv napκon tου οpoponommoυ 0α έpnanovη
τους κοι τη στήρξn nou 60οov στο κο μo o oα
σε οτη τn eoon eoγn μan
Πanoyeppου apnς . 1827
oyκoo συντεnoτm στο 0% ono 22%.
κή Aο
ετήσα εooήματα 45.0ο ευpo κoτ το onottneoμα
Εκλογές 2019
Τελικά αποτελέσματα Δήμων Ανατολικής
& Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων
pouν tι είδους μέτρα και reponές νο εoppόoουν
nόντα στον thrmo
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ρού οδmeί o npoκές υδοpεuσης, του οντπoiou , dveu oίτοu oε opομένες nepπoος Ano
Moξου ιoκόμη κοι σε μεΚονα εeνό eέμoτα-ntπε
ΕΚΛΟΓΕΣ
eκ neppepeαές εnoytς ono και oι u w α
Η συνίω στη οA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα