Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
,MtΑΛΕΗ
Τύπος Χαλκιδικής
ΧΑΛΕΙΔΙΚΗ
μυλΑυοn
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤ0 8 -ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5744 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
2η συνάντηση του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής με τους εταίρους του ,
στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που συμμετέχει με τίτλο
"BRANDING Mentoring"
Δημοτικό Σχολείο
Ολύνθου
Ανάλυση εδάφους,
φύτεμα ελιν
.μνημονίου
συνεργασίας
με Συνεταιρισμό
Βιοκαλλιεργητν
Το θέμα των τουρκικν
παραβιάσεων έθεσε στις
ΗΠΑ 0 Αποστολάκης
Δωρεά γαλλικν
βιβλίων
δημοτικά σχολειά
Πολυγύρου
Ποια θέματα συζήτησε κατά την παρουσία του στις ΗΠΑ
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Έναρξη 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θάλασσας 2019
Δήμου Ν.Προποντίδας
HELLAS
ΔΕΛΤΤΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ IDENTITY CARO
ΑΡ0ΤΟ ΝΜΟΣΑΣΤΥΜΟΜΑE
HELLENIC POUCE HEADCUARTERS
oor ωw
ιωυο une ΧAν
u- νν
Kωp ooτu
Νέες ταυτότητες;
Αυτοί είναι
ΣΒΠΕ: Και το πλαστικό
οι αυστηροί
κανονισμοί και
οι προδιαγραφές
πρόστιμα
Αύξηση 57% στα
του ΕΦEΤ σε επιχειρήσεις
συμβάλλει στην
μπορεί
προστασία του περιβάλλοντος
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων
- Διαβεβαισεις του αρμόδιου υπουργείου