Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑ8ΒΑΤΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
19ΝΟΥ 20.
ΗEFAΑΕΑΡΤΗTΗ ΠΕΕΡΕΑΕΦΗΕΡA -ΕΟE P
ΓVEAΜΜΕΤΗ
ΑΚΑΤΥΠΑ 2nΕΝΝΗTE.
Ο καιρός των
ακαιν αυεργετν
1951: Ο Παπάγος κερδίζα και χάνε.
και η ίσχυρή Δεξιά συγκροτείται
Δωρεές
κό δraiν oκτίpος
σν i .
| Μας Πάγωσε
η Φριγκογκλάς
Η ΠΟΛΕΟΝΙΣ
A00ΟΑΣΙΣΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΙΝΕΙ
π ΔΙΜΕE
100 ΑΝΟΡΩΠοι
ΑΡΙΣΤΕΥΣΕ .
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
nupp Φpp
ΣΤΟΚ ΔΡΟΒΟ
οου3ν,
MONEE έδιναν χθες εξειόοεις την
ρα nou ο atpας τους anολυoταν
αNN και οι μικρο δαυίδ
tη noγoμοnοίnonς
a. aβα
cΟΥΤΕΡΗΜΑ
φο po
t1 σν 4
PE FRIGOGLASS
ω Με oueς δorup
ΕΡΧΕΤΑΙ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ
ΜΕR ηλήμα για την Αχαα
ΔΥΠΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
ru 135ι
μTΗN ΠΑΤΑ7. Σun
Mε ε .
pgo α
Οι npuες
κονe Φ
aioς μp
ΕΟΕΥΡΑ pου
μos o δp t be
μiiλ,
ΟHΜΠΗ
μ τΗeΣάα
μοxς KA nρ a
εηοu a
ΝΟEnΗ
ΟΥΡ Η
Νάτοι, νάτοι, οι ( σχεδόν) Πρωταθλητές
Αν ακάφτε .
p uαοor
nsσυν w Πpoοάr μ μoκnκ
M φ lon ΝΑ p ΑΚΜ κ ίο
n b Λ veo u p p oμ Νου αe po.
ornap
runμησέ
ΟΡ01ΩΔ Σuhe
Κxouμς
μμu 648
Το Τριόντειο Εσηερινό ΕΠΑ.Λ.
e οφop μκ e
10tέ ηίκ0 αφόημί
τ Ελης
ENAPEH
0184 ΜΝ
raΑteu
18 Ινυ
dianomi 25%
των εmταν
t _9 0ου
ΑΑ mEo σοκ
δνο ονο
-uοtμαη
Η αi οT 0ou6mag