Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

8

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5157

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆. ΒΡΗ

Λύγισε το γελαστό παιδί
ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ (5 µ.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΣΕΛ. 7

ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ FRIGOGLASS

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆.

Ο Κυριάκος
την Τρίτη
στην Πάτρα
ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΣΕΛ. 3

Στο «ψυγείο»

άλλοι 91 εργαζόµενοι!
ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Η πολιτική
δικαίωση
του «νέου»
ΣΕΛ. 5

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Τρεις
συνδυασµοί
στον Εµπορικό
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 19-23

«ΑΛΩΣΕ» ΤΟ ΟΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 84-85 ΤΗΝ ΑΕΚ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Γράφει... ιστορία
ο Προµηθέας!

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ (ΓΕΛ):
∆ΥΣΚΟΛΕΨΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η ΕΚΘΕΣΗ

Επίκαιρο,
αλλά απαιτητικό

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ»

ΣΕΛ. 8-9