Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.531. Τμή 0,60 .Σάββατο- Κυριακή 8-9 Ιουνίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝIΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 2651025.677 , 33.791-Fax 26510 30.350. http://ww.proinosiogos.gr . [email protected]
Σμβολαιογράφοι Ηπείρου: Δόστε όμεσα ταράτοση τουλόγιτον 6μηνν..
ΣΕΠΕΙΓΟΝ!
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
που απαιτείται
χωριά και
Χωρίς τέλος τ... χρτοβασλειο
για την κατοχύρωση ακνήτων
κυρίως για όσα προέρχονται από κληρονομιές
Μετά από παλινωδίες ετνν που παραλίγο να στοκίσουw mν απέταξή του .
Εκλλησεη, επιτέλους, η επέκταση
Βιολογικ
Καθαρισμού Ιωαννίνων!
Σε αναμμένα κάΡβουνα
νήτων σ ςακ.
καλούντα μέχρι μεθαύριο ΔευτέΗ ΔΕΥΑΙ άνοιξε τις προσφορές κι ετοιμάζεται να <τρέξεν Τις διαδικασίες κατασκευής Του έργου . Θ. ΜΠΕΓΚΑΣ Ορόσημο για
την πόλη και το Λεκανοπέδιο. ..
καθς λήγει επίσημα η προθ .
Αρτας και ωaννίνων ,
Η όλη διαδικασία στην περιοχή
κυριολΚΤα ωτικς ση.
Ιωαννίνων καθς συνδέεται άμε.
λάπλοκη καθίκ υπάπχοιν πολλά
προβλήματα σχετικά με τους τί 1dan no Doodn At nα
τος Της Παμβτιδας , αλλά και με
ne νaΗ η τoR
λογικού Καθαρισμού.
nioiaw ςν
; Μόνο Το 0% από ο σύναλο Των δηλσεων που αναμένει το Κηματο : λάρο έει διεκπεραιωθείμέγ opeρα οτα Ιραφεία Κτηματογράφησης
| Ιωαννήνων, λρτας και ΠρέβεζαςΡΕΠΟΡΤΑ2
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ι δυσκολες αυτές έχουν σαν
σποτελεσμα uω ν Ν
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Καχριμάνης επικαλούμενος τα σο
βαρά προβλήματα που έχουν
γα ένα 20ημερο των Δικαστηρίων
και των Υποθηκοφυλακείων, λόγω
Το πο πθανό βέβαα είναι η
Μόλις το 30%!
ε Την επέχταση του Εολογικού Καθαρισμού αυτός θα μποΡέσει να αντ
Υητικά εμπρόθεσμα, γεγονός που
E σεοτοoua
Εφετίου lωαννίνων (ην υπογράφε0 p u Η
λοντος , ζητντας να δοθεί άμεσα
Όπως χαρακτηριστικά ανοφ ρεται στην επιστολή 11ησελ
Η υπάρχουσα υποδομή δεν επαρκεί καυς από την κατασκευή
: της και μεχρ σημρα τα Ενα
ανάγκες μας
πόλης Του μεγέθους των Ιωαννίνων. ..
Στην ΑπΟκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυπ. Μακεδονίας
Σύσκεψη καλν προθέσεων για την
πρόληψη των δασικν πυρκαγιν
>Σεέλιη yασίς καθαφισμού λασικν ρόμων και δικτων ης ΔΕΗ .
ναι ανανκαίος τόσοο εκουγχρον.
σμός του σημερινου Εγo
Metron Anαlysis: Με
10.2% Πρonγείται η
Μ. toυ ΣΥΡΙΖΑ αλ12
μαραraoη νυ ανακονυθεί Την πAamtρ m νυ
ταση έχει υποβάλλει προ ημερν
και ο Περιφερειaρχης Ηπείρου Αλ.
που θα μπορούν
, ανταποκρ συμβί αυτό οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν
suγς ενος αστικού κ.
υ 120.000 κατο Το παρέλαβε ο Γρηγ. Γκίκας σε ειδική τελετή
τοων που έναν bi
Κιμά κοτόπουλου
με σαλμονέλα
ανακαλεί ο ΕΦΕΤ
Ένα βραβείο καινοτομίας για
το Υπεραστικό ΚΤΕΛΙωαννίνων
>Διακρίθηκε για εφαρμογή υπηρεσίας Τχνηηής Νοιμοσύνης
: | Aιτήσεις aπό σήμε0α ! την πρόληψη και καταστολή
1 για δωρεάν Φιλοξενία : ναν κατά τη δάοκα σύσ
σε Παιδικους Σ0μους : ης που οργάνωσε η Αποκ μέσω EΣΠΑ
ντρωμένη Διοίκηση
. Διαρκή ανα1: δον
Στη σελίδα 2
ΜX ΓΛΑΚΟΣ Δήμαργος): Oλα δυνατά ότηνυπόργε στόνειη...
Δημόσιο ΙΕΚ στο Δήμο Ζτσας
για τον κλάδο της πτηνοτροφιας
Πanin
Σήμανση λευκν
πελαργνanό τον
Φορέα Διαχείρισης
Παμβτιδας
.Στη σελίδα 2
προσπάθεια αυτή
ΤAivnow
Προτάσεις κα για ειδικόηες Αμπελουρίας , Τipoκομίας κα.
Στην ανάκληση προϊ ντος κιμά κοτόπουλου προχω .
. ον οpoμο τς υoπτης
1: και τη δημοσίτοηστο ΦΕΚ της σχεντός όσο και εκτός Ηπείρου , δεν εμθεία νια την :: κΚίw KΤαβούΕν
| Ε Π ε
Στην τελική
ίνου w τm
| γόνο βακτήριο Salmonela spp.
που προκύπτουν
ΤΣολογιν.
Η επιλογή αυτή του ΚΤΕΛ, που
μ το σ διάσες α : 1
οδό Νιάρχου
1: Υλου
1: 9 ον αγνα
. Γ. Χουλιράη, δικαινο| Περιφερειακή Δ
σποίες έχουν να κάνουν με την τE
χνολογκή κανοτομία .
mράτε UE δεκοδεr δοολά . Στη σελίδα 12
Εύθυμα & Σοβαρά ...
ΓΝΩΜΕΣ
Eνας απότους κορυφαίους Ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα
Υστατο χαίρεν σήμερα
στον Θωμά Τσουρλίδα
>Στις 11 π.μ. η χηδεία του στον Ι.Ν. Περιβλέπτου
ψωμί, Ψωμάκι ..
Hνiκn του Μωυσή Ελισάφ
και η ήτατου Θωμά Μπέγκα
Και το
>ράpeιη ΤΖΕΝNΥΠ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑ
> ράpειο ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΛΤΣΗΣ
Σαν βγεις στον πηγεμό για
υπόρχει περίπτωση
Τζουμέρκα δεν
μην κάνεις μια στόση στο
e ΠΑΝΕ n αυτές οι εκλογές για την Αυτοδιοίκηση. Ανήκουν μοφμε Τις επλογές μας στην ιστορία . Φυσικά κοuτές που έγναν στα
ριστές που είχε συνδέστι το όνομά του, με μια από Τς λαμπρότεΓιάννηνα
Κουσελιό, δεξιά ακριβως απέναντ ano το σχολείο -i πς να Το κάνουμ .
ανέβεις δεν είνι εύκολη υπόθεση. Αnaπεί να εφοδιαστείς με μπνελικάκια και ηpa Τροφ. Αως οι aτελεωτες στροφες
Δήμους. Δεν έχε νοημα βεβαίως να αναφερθούμε στα κριτήροα με
manE vθeς πό τη l.
Πρόκται για τον Θωpά Τσουραn Τ ειάν me
ζωής , σκορπζοντος Ολμη στους
φιλάθλους, στους πρην συναδέλ.
φους του στον ΟΤΕ -11ηστλ
Πετροβούν nou er
M Δ Α ο οmν s0wooo0 0tm Diouo Du
1σε λ.
ντολογική αντιμετπιση των εκλογν , σύμφωνα με άλλον . Διαλέγετροπίa κα maa να α υμ
μκάτ0 Σ άνγα όπως ήδη γνωρίζεε,
χωριά πανέμορφα και βρύσες πετρόχηστες θ' σπαντήσεις Και κιόστρατηγικά σημεία της διαδρομής, nou σε
συμφέρ
7η σελ
11 Η Π llttitti tt ΜΗΝΙΠ!!Ηimlmm !!!llliitt Η!
2 ΩΝΟΣ ΟΓΟΣ
Το Πρωίτης Δευτέρας σ' όλα τα περίπτερα
Θλητικός 9ΓΟΣ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σ 1 Εγιυρες περιγραφές κα αναφορές για όλα τα ΕΠΟΡ
ona τα τελευταία νέα anό τα
> Ανασκόnηση της Α' Ερασπεχνικής κατηγορίας
Συνέντευξη του Γργου Ντάσιου στον Θ. Μυριούνη
ΕΓΕΗΝΜΙΑ
ΤΗΣ ΔΕΥΤ ΕΡΑΣ
ταγραφικά του ΠΑΣ rάινα
Μια ξεωριστή εβδομοδιαία εφαμερίδα με όλα τα γεγονόα του Σαββατοκiριακου
1όα ανομένονται να γίνοuντην ερχάμενη εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα