Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Αναζητούνται
9 διετή προγράμματα θα
γυναίκες για
το συνδυασμό λειτουργήσουν στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας το
του ΚΙΝ.ΑΛ στο
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
ΝομόΚοζάνης

σελ ~ 3

Ορκωμοσία
Σχολής
Οικονομικών
Επιστημών του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 9

Τελετή
ορκωμοσίας
πτυχιούχων του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας
πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη
5 Ιουνίου

σελ ~ 24

σελ ~ 3

423 μαθητές των ΕΠΑΛ
διαγωνίστηκαν στη Νέα Ελληνική
Γλώσσα στο Νομό Κοζάνης - Δύσκολο
το θέμα για την τέχνη τέχνης
σελ ~ 12

7007

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Τα
αποτελέσματα
από το τοπικό
συμβούλιο
Κοζάνης
- Πρώτος
σε ψήφους
ο Γιάννης
Γρηγοριάδης

σελ ~ 24

Δείτε
τη
σταυροδοσία
για το
τοπικό
συμβούλιο
Σιάτιστας

σελ ~ 7

Το τοπικό
συμβούλιο
Πτολεμαΐδας
- Πρώτος σε
ψήφους ο
Κυριάκος
Χατζηευστρατίου

σελ ~ 7

Τα
αποτελέσματα
για το
τοπικό
συμβούλιο
Σερβίων

σελ ~ 5