Πρωτοσέλιδο Βήμα της Κω:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2019-Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΑΡΙΘΜ. ΦΥΟΥ 1221-Τιμή Φύλλου 1ε
ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Παπρόσωπα που μπορούν πάφα να απαρτίζουν ένα Αυτοδιοικη
ΣΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ
Υκό Σχήμα. Αή Β Βαθμού Ατοδιοίκησης δεν έχει σημασία - οφελουν
να έχουν γνσας για τα πάντα λγο πολύ, στρατηγική , όρεξη για δημ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ pupγια οραμα και γενναι ότητα απέναντισ αυπό που επιθυμούν και
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ
μναλαμβάνουν να φέρουν εκς πέρας, είτε Περιφεραάρχες, aτε Δήμαρ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Η 6η Υγειονομική Περιφεραακή προ-1 Χου, είτε Αντιτεριφερεάρχες, uτε απλά Σύμβουλοι τους . Η ουσιαστική
Προσφορά στο τέλος θα εκτιμηθεί, επίσης θα εκτιμάτα πάντοτε η δύ
κήρυξε θέσεις λάδων Ιατρν ΕΣΥ. Μαμη του χαρακτήρος και η ευρύτητα του πνεύματος που εστίζτα
prονα ομολογεί και τα λάθη του ο κάθευποψήφιος.
Αυτό εκτμάτα κυρίες και κύριοι περισσότιρο από όλα και αποτελά
ΕΕΤ: Εκτός των μέ - α τν κοινωνiα pασικό "όπλο" pα την συνέχεια Μην το ψύχνεn
τρων, πολύ, γα την ευλικρνεια μυλάμε. ΚΑΜΗ ΨΗΦ!
ριξης
ΤΑΧΡΟΝΙΚΑ
οίο 1%
τeo τ
Πε ριφερειακού Τύπου
όλες σχεδόν οι εβδομαδιαίες εφημερίδες
ieRURU
rpeι70. ea
phiuρg
ww.llsρκsg
| Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ: [email protected]