Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοογραφες
τον τό1o tou
πpέε να p
να δυοαpεσt
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτίτς- Ειότης- Δυθυτής ΒΑΣ ΕΡΑ, Ετς 50 Αφ Φύλου 11490 Τιμή C0 ωρά - Παpακυή 7 1ουίου 2019
ΠΑΝΕΤΡΑΠΑ ΠΙΑ ΝΑ ΓΕΜΕΙΗ ΘΕΦΑΝΕΟΧ!
ΜΕ ΑΙΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑ
ΠΡΟΕΠΑΟΥΝΚΑ ΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΜΙΤΕΗ
κτός toηou και
κυρέρνησης tooo υτην
Γράφει ο
0 t ΜΕουα t Πpέβζaς ό ρις Τσελίτος ε
ΑΛΟ 90ου ν
νoτa ε ΚΕ
uσ Μ.
. ΟAnωotε κα η ηγτσια
ΜΜοr non σtην κακή tηw ων oυ εnouno .
ήττa του κομματος o
Υhuoα στους ono
υτ νhήμαεr της onμερνής νους γπονες
Ο Eu. ΒενιζέΠος συνκινησιακά
pορτισμένοςέκανε χθες
Την αυ
pα ομιία του οτη Βουλή
Η σιαυροδοσία
των οπ. Δημοτικν Συμβουων
μ λ uνE γίnoς
Δήμου Πάρτες σης σελ 11:12
Φ0μoμνος κntη μw ox
στη Ρoή rε
ΤΟ Πνεύμα και nθική!!
i Mιρησης Τσπρα
ΜΑ ΕΠΕΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΑΟΝΙΚΟΥ
Μέρος 140)
θα δούμε ολλά αdpu μέχρι η αp .
στεή Κυβέρνηoη να npr μόδ .
Τον Μoo του 2018 , npaτoon noyoa to
ο Τoinpος nryt στο 2dεφ για ονομοσία
αnoonτε0οντος το ,
yoντος oυ η
m omnin w Μ
κρυ - naίδευτος κοανστo - νoμενης Rαβομακεnpooος tων a
πtό και anοooία του ρητος τοnρας oαίνt . ονκής ceνογένεσης
ΑΜηνκο Λoou 6ιο tαi ου t anoδεθεl
" to npο δεμλo
α του μα
δuν Ερm
συpφωνία rupoe αpyo κατο την τ onοτελεί τmν επτομή
, mv Auφωνική tοuς εμe , tou αnutpuυαμου
oν Τonφα .
Η Τοntα Χριστοδουλοnούλου, η γνω.
οε κτανάστες nou
στην Αeήνα
οΜιχann r, Λουκάς! ρωon
Γράφε
vγaσ ΗΜ
πηo .