Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
,Τύπος Χαλκιδικής
, αΜπΗ
ΧΑΚΙ)IΚΡ
KARDAT
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240-AP. ΦΥΛΛΟΥ 5743 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
Υπογραφή σύμβασης
του έργου Νέο κτίριο
Γενικού Λυκείου Ιερισσούν
στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020)
Βούτσης: <Ενεργές
και απαράγραπτες
οι γερμανικές αποζημισεις
Απάντηση του
<Εξοικονόμη ση
Κατ' οίκον:
Πότε ξεκινάει
ο νέος κύκλος,
είναι τα
προέδρου
κριτήρια
της Βουλής στην ανακοίνωση
του γερμανικού υπουργείου
Εξωτερικν
Νέος κύκλος αιτήσεων για το
Εξοικονόμη ση
Κατ' Οίκον> ανοίγει στις 12 Ιουλίου
πρόγραμμα
Απομιμήσεις, πειρατεία στοιχίζουν 1,3 δισ. ευρ
ετησίως στην Ελλάδα, 60 δισ. ευρ στην Ε.Ε.
ΝI ΚΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-Μια χρονιά γεμάτη Βιβλίο!
8eε Περίπλοus Αιατόρου Μήσου
15/9/2019
Θερινές
εκπτσεις:
SUMMER Πότε ξεκινούν
OFFERSΤ πρέπει
Τκουμόγτκός Aνα 10 Χμ.
νοurouroα Ογαίoogr
Προκήρυξη 8ου Περίπλου Διαπόρου
Νήσου 15-9-19 από τον Πολιτιστικό
Αγ.Νικολάου Χαλκιδικής
Βουρβουρού"
να προσέξετε