Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|Η Πανελλήνια γιορτή
του χορωδιακού
τραγουδιού στη Σκάλα > σελ . 10
Όu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ενημέρωση για την ηρόληψηαντιμετηιση των καρδιαγγείακν
nαθήσεων στη Σπάρτη > σελ. 7
Έρευνα σε βάθος
για στημένα ματς σε Football League
και Κύπελλο > σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 7 Ιουνίου 2019 /Ετος 23-1 Αριθμός 5663| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081 253 Fax 2731081250.e-mailinfoΘiakonikos.gr . www.lakon ikos.gr
Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης
Αυτοί εκλέγονται
επόμενο
Ξεκίνησαν
οι αιτήσεις
για Προγράμματα
κοινωνικού
τουρισμού
της Αγρ. Εστίας
Η διαδικασία υποβολής
στον Δ. Σπάρτης
Αναλυτικά τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας
Από την Τετάρτη 5/6 μέχρι
και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου
υποβάλλονται οι αιτήσεις
συμμετοχής στα προγράμματα
Λονaοnσιού
ar ΛΑΕ/0ΠΕΚΑΙ
Αγροτικής
2019, όπως ενημερνει η Διεύθυνση του Κέντρου Εξυnρέτησης Πολιτν Δήμου
Σπάρτης , Οι αιτήσεις στον
Δήμο Σπάρτης υποβάλλονται.
a) στο ΚΕΠ (0209) Δήμου
Σπάρτης, onό 08.00 έως 14.00
και Β ) στα ΚΕΠ των ΔημοτιΔημοτικού Συμβουλίου , nou θα σμούς nου συμμετείχαν στις.
Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων υnοψήφιων για τον Δήμο
Σπάρτης δόθηκε την Τετάρτη
15/6 ) , καθς ανακοινθηκαν
από το Πρωτοδικείο Σπάρτης τα
επίσημα αnoτελέσματα της
σταυροδοσίας στις ηρόσφατες Βούλιο ,
οίκηση (στην Πλειοψηφία τους) .
είτε έχουν ηρoηγούμενη εμπειρία από κλογή τους σε συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Σύμφωνα
με μια Πρτη ανάγνωση ,
ακόμα , φαίνεται ότι υπάρχει
μείωση του μέσου όρου ηλικίας
αναλάβει καθήκοντα από την 1n
εκλογές και εξασφάλισαν την
παρουσία τους στα έδρανα του
δημαρχείου Σπόρτης
Οι "νέου του συμβουλίου είναι
ότομα nou , είτε δεν είχαν ανα νέα
Σεπτεμβρίου 2019, anοτυπνει
σημαντική ανανέωση, καθς
ανάμεσα στους 41 nou καταλσμβάνουν έδρες στο νέο συμσυναντάμε
κν Ενοτήτων του Δ ΣΠό της, αnό 0800 έως 15.00
Για την υποβολή της αίτησης .
ο δικαιούχος προσέρχεται στο
ΚΕΠ ηροσκομίζοντας 1.
ΟΠοιοδήποτε έγγραφο από το
μιχθεί Ποτέ στο Παρελθόν με τα
ο00ω0, 'oεp δυα - nαρουσία στην Ταπική Αυτοδι λίου Σπό οτης συνέχεια σελ. 9
προσωηοραφίαν του νέου
από τους τέσσερις συ
Πέταξε Πάνω από Περιοχές του Δ. Σπάρτης και το αεροδρόμιο
οποίο να ηροκύπτει ο ΑριθΈπιασε ήδη δουλειά ο Πέτρος Δούκας
μός Μητρου Κοινωνικής
Ασφάλισης [ΑΜΚΑ
καθς και των ηροστατευοΟ μεγάλος στόχος του νέου δημάρχου
Ο νέος δήμαρχος Σπάρτης κ.
Πέτρος Δούκας τονίζει όπου
σταθεί κι όπου Βρεθεί ότι δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην
Προσπάθεια για αναγέννηση του
Δ. Σπάρτης Ο ίδιος φροντίζει να
μένων μελν του fn.x. Bαναλάβει δράση , Εξάλλου .
όπως οnοκάλυψε ο Π. Δούκος
σε ηρόσφατη συνέντευξη
Τύπου, ο Βαγγέλης Βαλιτης
θα του nαpαχωρήσει ειδικό
χρο και γραφείο στο δημαρβλιάριο υγείας , Βεβαίωση
ΑΜΚΑ κλη) ή onoιοδήποτε
έγγραφο από το οnοίο να Προκύπτει ο Αριθμός Μητρου
[ΑM) του ΟΓΑ (nx ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή
απόκομμα καταβολής εισφορν κλη ), 2. Δελτίο Αστυνομι
κής Τουτότητας .
από τρα
οργανωτικό πλάνο και τις κινήσεις του ενόψει έναρξης της
θητείας του . συνέχεια σελ . 8
διπλάνει.
Προσήλωσή του στον στόχο του
και σίγουρα δεν περιμένει την
ανάληψη των καθηκόντων τυ
από 1n Σεπεμβρίου 2019 για να
συνέχεια σελ , 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα