Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
μετα nολελέστερα
Cuise Fernes tης Ελλόδος
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το noλυτελέατεpο και 1αχυτερο
Cruise Catamaran Santorini Palace
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύστως 1932
Φ ΜΙΝΟΑN LINES
Αριθμός φυλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.gr
18.580
Σελίδα 4
Εορτή της Αναλήψεως
χωρίς την Παλια λαμηροτητα:
Αγωνιστική δράση.
σε πολλά αθλήματα αυτό το Σαββατοκύριακο
Πρεμιέρα χθες στις
Πανελλήνιες εξετάσεις
Επανακαταμέτρηση
των ψήφων των
πρόσφατων εκλογν
Σελ. 5
. Στον απόηχος της
παράστασης Ποίος
ήτον ο φονεύς του
αδελφού μου
ιεξταστικά κέντρα
Όλα κύλησαν ομαλά
του Μ. Λασιθίου
Pεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Πρεμιέρα χθες για τις
Σελ. θ
Ποτους vα δίnM
ποψήφιο των ΕΠΑ ,
ποίοι εξετάστηκαν στο μάς
Γλσσας . Το θέμα που έ
Πεσε ήταν κείμενο του ΑλΦ
oο Νέα αυτοψία στον
ποταμό Παντέλη
Σητείας
μ Α θυστέρηση στην Προφο - κός αντίπαλός, τους αυτές γιατί τα μαθήματα θα γί
νουν εξόωρα, εν διαφοωνικό ι
του καλλιτέχνη.
τις μέρες είναι το άγχος .
γι αντο και οεν nρεπε ο, onoouu
ρική εξέταση στους υποΟ Διευθυντής Δευτε . ψηφίους των Ειδικων E
Banλne Αaλιτηe είmε νεχίστηκε κανονικά από
στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι όλα τις 10.32 και μετά Ως γνωεξελίχθηκαν ομαλά στις στόν , οι -φυσκς αδύνα
με επιπλέον άγχος.
Στην ερτηση , αν οι μέχρι την επόμενη χρονιά
βέβαια, ότι ενδεχομένως
Σελ. 11
Υουν την επduενη Yρο- λον ουν κάποες αλ .
Πάντως , δεν απέκλεισε,
αντιμετωπίσουν ένα δια , οι φετινοί απόφοιτοι που
ότι αφορά τα εξεταζόμενα σαγωγή τους σε αντατες
Μαo Το μαθήματα στα οποία θα σχολές , και θελήσουν να
τους 196 αnoφoίτoυς της Λοσιθίου εξετόζονται noo νιά στις Πανελλήνιες να
Γ τάξης των Επαγγελμα . φoρικά σε εξεταστικό κ .
τικν Λυκείων του νομού ντρο του Ηρακλείο .
1νηστηΡ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕιΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ποσοστό 73.5%-ποσοστό στη Διεύθυνση Δευτερο"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ.
Οanous A 1v An000 Α0oni03 Α 000iw
που όπως είπε ο διευθυ - βάθμιας Εκnαίδευσης Λa - άντως , τα μαθήματα στα Υnοuργείο Παιδείας, ειδικό
9 οποία θα δσουν το 2020 καθεστς γι' αυτούς , Δηθα διαφέρουν ως προς λαδή, αυτοί να εξεταΨ
Λ ΟΥΟ ΔD DA12 ΜΗA
στέλλονται στα βαθμολομ ΜT κά κέντρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !
ΕΠΑΛ . Διευκρίνισε δε ότι
το ποoοστό συμμετοχής
στημα πόΠον Εnορμο , Υθηκαν φέτος , μιας και θα
στεί η απόφαση πou το πέoουν πάνω στη μετααλλάζει , θα φέρει νέα
Ευχές
ΟΑΣΗ (Τριάδα ) 5.999
ΜΠΥΡΑ ALFA 4.85
Κουτί (6+2)
ΝΟΥΝΟΥ FAMILY E
Light & Πλήρες 1,5t.
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.
| SOFT 100 με 0.9991
ΣΥΣΚ.
Απευθυνόιιενος στους βλία και περισσότε p- βατική αυτή φάση του συεξεταζόμενους υποήφ
Bhua διαΦΟ0ΟΠΟιείτα, ευχήθηκε όμως , οι υποψήφιο
να επιμείνουν και να ολο - ους που διεκδικούν μια
ύλη στήματος.
ΣΥΙΚ.
χωρίς να εγκαταλείψουν εκπαίδευση. ο Κ ARολ την προσπάθεια που ξε - της. είπε: -Τους εύχομαι.
, Π καλή επιτυχία και να μην
,ΚΤEE
ΤΟΤΗΙΚ
ΧΟΧ ADoυΛΝ
Π Ε ΤΑΙΕ ΑΑΙη
γνσεις που έλαβαν και καλό ελαφρύ Πpωνό, με
στη μελέτη που έκαναν.
Η εταιρεία ΚΑΦΟΥΣΗ ΕΠΕ "ΚΤEC"
βιταμίνες και να ελέγξουν
ζητά για εργασία οδηγό
με επαγγελματική άδεια r κατηγορίας
δοσ τω θεμάτηνm. μ
pήθηκε επακριβς όπως αλλά δεν είναι και ο πόλεπροέβλεπε το χρονοδιά . μος. Αν τα παιδιά έχουν
Eπιθυμητό ηροσόντο:
Χειριστής γερονού και κλαρκ.
Πολύ καλές αποδοχές!
τηλ. επικοινωνίας:
28415 01290 & 6973 736 992
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
εξετάσευν Την
γική απόφαση και ολοκλη ρθηκε στις 11.50.
και είναι αno0α να να
τον πετύχουν , αν δεν τα
καταφέρουν φέτος , υπα nΑ ΝΑ ΔΕΤΕ nΕΡΙxοTΕΡΕΣ ηΡΟΣΦΟρe
nωnemΣ xνι
πληροφορίες, υπήρξε μισή ρα καΕΠΙΜEΝΔΟΥ 51. Anof NikΟΛΛΟΣ ΤΜΑ 2841021711
να το επιδιδερυν. ο βασι.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα