Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α ΕΚΔΟΣ Η
Παρασκευή 07/06/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε.
Ετος: 270-Αρ Φύλλου : 7121
27 χρόνια
Πού τοποθετούν το
δυνητικό κόστος
Βρυξέλλες
Χάσμα Θεσμν-ΥΠΟΙΚ για το κόστος των μέτρων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
Πρωτοβουλίες νια την ανάσταση
Πού σκοντάφτει
Ιptίοiρη
κρλοφορα
ΤΟν ΤιαΠεζν
το Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων
Πρωτοβουλίες για την <ανάστασην του Προγράμματος ιδιωτικοΠοιήσεων και αποφυγή νομοθετικν Παρεμβάσεων Πυ ανατρέΠουν τον σχεδιασμό , ζητά η ΕΕ . Πολλά μέτωπα σε Εγνατία Οδό,
κόντρα κυβέρνησης και Καναδν για το 30% του ΔΑ, Εκκρεμούν
υπουργικές αποφάσεις για τα περιφερειακα λιμάνια.
Μτρα σπ να ετυχρθεί το πρόγρομμα διωτικοηοιήσεων στο
δεύτερο εξήμηνο Του έτους ζ4τούν
οι δανειστές όηως επισημαίνεται
στη σημεμινή, Τμη, δκθεση μεταμΥημονα βείτα α δυΜε μειωμένο επιτόκιο 0,41%
η δημοπρασία 6μηνων εντό κων
Το nοσό Του 1,625 δισ. ευρ άντλησε ο
Ελληνικό Δημόσιο αnότη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειΤο εππόκιο διαμορφθηκε στο 0,41% από
0,46% στην Προηγούμενη δημοπρασία, εν
| έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορές,
από 1,57
ΤKΟοήας των Ελληνικόν Πτpeλaίων (ΕΛΠΕΕΛΠΕ 0,00%) η
Πόληση Του 30% τυ Διεθνή Aepo
λμένα Αθηνν καθς και η nαp αχρηση Της Ενατίας Οδού .
Φιαπτμίτα
τονδινευτέν
σην τρίη μηημονιοή
>>( 3η )
Myγηρτέξ
1φυπιή
μαν 219
Τους θομούς ότι η
πλήρης cπχειρησια σης Του υφιστάμ δεύπτρο και Τρίπο
ιοληητ
Πλατφόρυας
είναι εφικτή στα
σοχές δραμεύ τη καν
στο ηλaίσιο της
ωστόσο , δεν θnρέnει να επηpεάσ
στσίας mς nρurnς
κατοικίας και γα
ΚΩΟΤΙκή
εvίσχυση ή όχι,
2019. λόγω της μη
λήξη Του ηλαισίου
AoTο2019.
και έως τότε, δεν θα
σρχές σκoηεύουν να
υnopaλουν
ενισχυμένης έκθF2%
εγκαης
ΚΘonν
υποβολής από Τους δανειολήατA
ενaou
aίτημα
Τ.ΣΤουρνάρας
Έκανε λάθη
Tο ΔΝΤ
όρμας
Πέραν όμως της μη
σύντομα .
τρδουας σύμ Αλτικά Τono τα
ο Kουσoν .
Αυτό, σύμφωνα με
Κομισιόν,
Βασικό ζητο ύμενο
για την Κομισόν
, η oημ ου
αναφέρεται
σφερεγελλnνικέ
ονός άσο δυομενς τη
δοθί n ΝΚΟ
γυότητος.
>>( 2η
Created by Universal Document Converter