Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9834-ΕΤΟΣ 350-ΤΙΜΗ 1 Ε-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ