Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5156

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΩ «ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ» ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη
µε έκθεση
για τους
µαθητές ΓΕΛ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «Γ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΕΛ. 6

Tην άλλη βδοµάδα
ο Κ. Μητσοτάκης
στην Αχαΐα
ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,
ΖΗΤΗΣΕ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «13»
ΣΕΛ. 3, 8

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕI ΦΟΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το τελευταίο
«χαρτί»

του Τσίπρα

Η ΕΡΓΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

«Πώς θα
προχωρήσει η
υπογειοποίηση»
ΣΕΛ. 10

«ΠΑΓΩΝΕΙ» ΚΑΙ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΛΟ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ, ΑΛΛΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΑ …ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
ΣΕΛ. 4,8

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Προεδρείο
µε συνεργασίες
ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΟΙ «ΕΜΕΙΣ»
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ
ΣΕΛ. 5

∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή «απάντηση»
και πολιτικά µηνύµατα
ΣΕΛ. 6, 9

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ: ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ
ΓΙΑ 19η ΦΟΡΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στα 72 του (!)
το λέει... η
«καρδούλα» του!
ΣΕΛ. 2

ΠΟΙΟΙ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΣΕ ∆.Ο.Ε.
ΚΑΙ ΟΛΜΕ