Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
Αμβροσου
η Αλήθεια
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
oχολάζει
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4399- ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΗA: 24410 80888
Χορός ρουφειν
. Επιστροφή
ζει τις τελευπαίες ημέρες η
Βουλή , αφού η κυβέρνηση, λίγες
ημέρες πριν κλείσει το Κοινοβού
λιο ενόψει των εθνικν εκλογν,
στο παρελθόν θυμίσε εκατοντάδες ρουσφέπροχωρά
τια με διορισμούς δημοσιογράφων
στο Κανάλι της Βουλής και μετατάξεις θυγατέρων υπουργν της
κυβέρνησης
Σελ. 5
Κονωνία.
Μήνυμα Θάνου Μήνυμα Κ. Αγορα.
Σκάρλου ενό.
Ψει των Πανεη- Παγκόσμια Ημέρα
λαδικν
στού για την
Περιβάλλοντος
Σελ. 9
Σελ. 7
20 ψυχηγωγικό συμπόσιο
ij En Δεθνή Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια
. Που οργαννει, από 24 έως 30 Ιουνίου, n
Ένωση Πολιτιστικν Συλλόγων Ν. Καρδίτσας
Σε νέους καταρράχτες - Θέση: Γέφυρα
Καράμπαλη
Σελ. 6
Σελ. 11
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο alithianews.gr...
ΕΛΙΑ-