Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gir
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθηηκρn Εφημερίδα ms ltnaipou -δρυis Fi0. Τάλλαs-Eos 900-Ap. Φιλλου 245S0-Πapαοκευή 7 bΜου 2019-060 e
ΠΟΛΙΤΙτμοΣ
ΚAΟΝΜΕΡΙΝΑ
στορίες από
ύφασμαν σο Μέκειο
Τέλος και επίσημα
ο Αλέξης Μχαήλ
Ονειρο Καλοκαιρινής
Νύχταςν στο Καμπέρειο
ΣΕΛΙΔΑΖ
ΣΕΛΔΑ )
ΕΕΛΙΔΑ 12
Παρακαταθήκη στην επόμενη δημοτική αρχή αφήνει η aπερχόμενη, καθς εγκρίθηκε η ένταξη
στο ΕΣΠΑ ενός ακόμη σημαντικού έργου, Που θα αλλάξει την εικόνα μιας ιστορικής μεριοχής
111ΠΗΠDΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ
Η ΣΙΑΡΑΒΑ
Χείρα βοηθείας
για το Δικαστικό
Τοέργο ης ονακατηoκευής ης στt .
ΚΟ ού 0 ΔΟΚό Μέγορο Ιωγίνων oέλαθε να
ρ39 sΣΕΛΙΔΑ5
Το έργο, πέραν της
Πεζοδρόμnoης
αφορά την
υπογειοποίηση των
δικτύων της ΔΕΗ
και την Προμήθεια
συστημάτων
υπόγειας
αnoθήκευσης
απορριμμάτων
Ξεπερνά τα 2.7 εκατ.
ευρ ο συνολικός
προύπολογισμός της
Παρέμβασης.
ΚΣυμβούλιο των
Περιφερειαρχνη
A noγmop, na uρndr A
Eρος της Νίες Δημοκραίος Κυρ κος Μnpοτόνης α ούοκεpn noυ
ψρεdος μεηξ γωγnaΜw κ
ΟΑλέκος Καpυμάνης , στη κενpικ
pοία mςΝέος τΕΛΔΑ 6
ΑΝΕΡΠΑ
Μειθηκε
και στην Ηπειρο
0 τ rm m ον
Μόριο εuος noooτό nou είva
- 0Εν 3
μοάδας στόm18406 τον Θεβρου
φο 019
ΣΕΛΙΔΑ3
ΤΕΛΙΔΑ7
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΔΕΙΩΑΝΜIΜΟΝ
Ανατροπές
κατανομή
Καλοδεχούμενη
nunoψηφιότητα
Αμυρά
ΣΕΛΙΔΑ6
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Πρεμιέραμε Καμά
Μικρέs
Αροη στναenττρων πον nαρσι ν στεριγραoί τήπσνβεαμέκις αυπέραυνanό την
νή πaeκο rn πτe iνΗ κτ 12α
pτρασιεύς αυ βείλους στ Πoνe, oήσ γεσε Πρμεστα θεαtih 60nφαμας στνλA
τ α E α .
Μ Εηε ρωση ίρου κ nαουσν ους Χάρο Λούρο Κανταο ο-oου σπτορο
Αγγελίεs
Ενοικάσες
Πωλβυεις
εασίας
Rpaμέρου χες για nς Ποελλοδκές Εξτ σεις, με τους υnotnφίους πων εnaγγελμatκν
anό tνκά Λύκειa ης rωρος , Enienς οτομ.
θημα της Νέας Ελληννκής λoοος
ΤΕΛΙΔΑ 4
ΣΤΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ 0ΙΛΑΜΔΙΑ ΠΡΟΜΗΟΕΥΕΤΑΙ Η ΔΕΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΜΙΚΗ ΕΥΛΕΙΑ ΜΑ ΜΝΕΙ ΑΔΙΑΘΕΤΗ
Σε απόγνωσn οι δασεργάτες
Καλέστε στο
265102630o
ΕΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα