Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Υπερπλεόνασμα συστάσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
97711081592148
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 26.950
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 | τιμή: 1,30 Ε
Υπερπλεόνασμα συστάσεων
οΠλεονασ
Κομισιόν: Οι προεκλογικές παροχές απομακρύνουν τmν Ελλάδα από την τήρηση των δημοσιονομικν δεσμεύσεων
Η Ευρωπακή Επιτροπή προειδοποί
χθες , με τον Πλέον σαφή τρόπο ,
ότι οι κυβερνητικές Προεκλογικές Πα
ροχές του Μαΐου απομακρύνουν tην
Ελλάδα από την
σεων Πουέχει αναλάβει έναντι των εταί
ρων για τους δημοσιονομικούς στο
Χους το2019 κα1 Πιο
επίτευξη Πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα, στις Βρυξέλ
λες υποστηρίζουν ότι η φρισεολογία της
χθεσινής έκθεσης θα ήταν πολύ Πι
σκληρή εάνη χρα δεν βρισκόταν
προεκλογική Περίοδο, όπου Παραδοσιακά η Κομισιόν τηρεί μια Προσεκι
κή στάση, γιατί δεν θέλει να
στις εσωτερικές Πολιτικές αντιπαρα
θέσεις . Σύμφωνα με την έκθεση της
τρίτης αξιολόγησης της ενισχυμένης
μεταμνημονιακής εποπείας, εν η κυβέρνηση ξεκίνησε
κή εΠοχή με ικανοποιητικά αποτελέ
σματα, τους τελευταίους μήνες διαπ
στνεται ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έχει επβραδυνθεί και ότι ορ
σμένα από
κοινωθεί δεν διασφαλίζουν συνέπεια με
τις δεσμεύσεις Προς τους εταίρους, εν
θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των
συμφωνηθέντων δημοσιονομικν στό
χων. Στην έκθεση γίνεται αναφορά σην
Πρόθεση της κυβέρνησης να μην εφαρ
μόσει
την 1η Ιανουαρίου 2020, όπου τονίζε
ται ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να
μη διευρυνθεί η φορολογική βάση, κα
έχουν ανα
μέτρα
τήρηση των δεσμεύσυγκεκριμένα την
αφορολογήτου
μείωση
Ενεργειακά Πράσινη
κατά 50% n Ικαρία σελ 12
και την απλεια ενός Ποσού ίσου
με το 1% του ΑΕΠ , με το οΠοίο θα μπορούσαν
λογικά μέτρα θετικά για την ανάπτυξη.
Οι θεσμοί υπολογίζουν το δημοσιονο
μικό κόστος των Παροχν της κυβέρ
Vηoης σε Πάνω από 1% του ΑΕΠ για
φέτος:
ασχολούνται με τα μέτρα του 2020 Που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεδομένου
ότι αυτά θα συζητηθούν με την επό
μενη κυβέρνηση. σελ2
Σετροχιά
χρηματοδοτηθούν φορο
Παραγραφής
όλες οιυποθέσεις
εμπλακεί
Ακόμη
φιλικός με την κυβέρνηση, χθες εμφανίστηκε ιδιαίτερα Προσεκτικός
επισημαίνοντας ότι καταγράφονται καθυστερήσεις σε σχέση με τις
δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις, εν υπάρχουν κίνδυνοι για τους στόχους
από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τον Προηούμενο μήνα. Θα Πρέπει να
εμαστε Πολύ Προσεκτικοί σε σχέση με το Πρω τογενές πλεόνασμα τους
επόμενους μήνες ανέφερε
επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, ο οΠοίος διαχρονικά είναι Πολύ
και ο
Λίστες Λαγκάρντ-Μπόργιανς
επόμενα χρόνια, εν δεν
και τα
μεταμνημονια τη
Στην Παραγραφή όλων ανεξαιρέτως
φορολογικν υποθέσεων Που
λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς οδηγεί από
φαση η οποία εκδόθηκε Πρόσφατα από το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνν. σελ.7
αφορούν τις
Motor Oil: Μέρισμα 144 εκατ.
και μπόνους 10,6 εκατ .
Μέρισμα ύψους 1,3 ευρ ανά μετοχή,.
λικά 144 εκατ. ευρ , της Motor Oil ενέκρινε
χθες η Γ.Σ των μετόχων. Την ίδια ρα η Γ.Σ
ενέκρινε τη διανομή ως μπόνους από τα κέρδη
της εταιρείας Ποσού 10,6 εκατ. στο Προσωπικό
(1.280 άτομα) και τα μέλη του Δ.Σ σελ, 17
Στο κσκαμνί
της Ε.Ε
η Ιταλία
Έξι εστίες αβεβαιότητας
συνοΔημοσιονομικό Συμβούλιο: Χαμηλνει τον Πήχη για την ανάπτυξη
Κάτω από 1,9% τοποθετεί
ανάπτυξης για τη
ληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ση μήσεωνγια άνοδο 1,9%-2,3%, με το κεν
τον Πήχη της
φετινή χρονιά το Ελ
ξένων ορ- αγοράς
Τουρκία, κίνδυνος χρηματικού ΑΕΠ εγχριων
γανισμν συγκλίνουν σε ένα εύρος εκτ
ματοπιστωτικής αστάθειας στην Ευρό- 1ειθαρχική διαδικασία
Περίπτωση άτακτου Βrexit, κλιγια το χρέος
Πη σε
σχετική έκθεση χαρακτηρίζει οριακά τρικόσενάριο του Δημοσιονομικού Συμ μάκωση των πολιτικν εμπορικού Προ
είναι ελαφρς
και επικεντρνει σε έξι εστίες
Πακέτου μέτρων αβεβαιότητας: ενδεχομένη επιβράδυν τολική Μεσόγειο
ση στις ευρωπαϊκές οικονομίες , ανα
μενόμενη ανάκαμψη της τουριστικής
' τρίμηνο
ΟΠΑΠ: Άλμα καθαρν
κερδν κατά 43,5%
Οι Προσπάθειες εξοικονόμησης δαπανν και η
ανάπτυξη του δικτύου VLTS οδήγησαν σε
αύξηση των καθαρν κερδν του ΟΠΑΠ κατά
43,5% στο Πρτο τρίμηνο, ανερχόμενα σε
57,2 εκατ. ευρ. σελ . 18
Νέο ταραχδες κεφάλαιο ανοί
γει για τηnν Ιταλία, καθς η Κο μισιόν κατέληξε
σμα ότι το αυξανόμενο χρέος ης
χρας παραβιάζει τους κανόνες
της Ε.Ε. , γεγονός Που δίδει στην
Ευρωπαϊκή Ετροπή
τότητα να αρχίσει διαδικασία
Πειθαρχικν μέτρων εναντίον
Που το ΔΝΤ συμβουλίου
σιόδοξο
στατευτισμού, απρόβλεπτες επιπτόσεις
στν Ανα υψηλό απόθεμα
μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελ
ληνικό τραπεζικό σύστημα. σελ.6
εφικτή τη δυνατότητα παραγωγής προτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ
μετά την ψήφιση
τον Μάιο. Για το σύνολο του έτους
Προβλέψεις για την αύξηση
Π1Ο αΠαιγεωπολιτικν εξελίξεων
συμπέρα
του Πραγ
τη δυναΜόλις το 5%
των επενδύσεων
Μηνύματα
με Πολλούς
αποδέκτες
από το ΔΝΤ
το παλικό χρέος
στους κορυφαίους κινδύνους
για την Ευρωζνη . Στο εσωτερι
της, mν
Δέλτα
Περιλαμβάνει
Αλλαγές στην παραγωγική
διαδικασία για το εβαπορέ
μέσω τραπεζν
οι δύο αντιπρό
κό της Ιταλίας ,
κτο Lπiρο)
Στη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου
στο Πλατύ Ημαθίας, όπου Παράγεται το γάλα
εβαπορέΒλάχας, Προχωρά η Δέλτα, θυγατρική του ομίλου της Vivartia. Η απόφαση
ελήφθη με γνμονα το γεγονός ότι η εν λόγω
μονάδα παραγωγής έπειτα από 45 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας εμφανίζει μεγάλες ανάγκες εκσυγχρονισμού. σελ . 16
εδροι της κυβέρνησης συνα σπισμού, Λουίτζι Ντ Μάιο και
Ματέο Σαλβίνι, συναστπίστηκαν
σε ένα κοινό μέτωπο κατά των
Βρυξελλν , Παρότι ο ΠρωθυΠουργός, Τζιουζέπε Κόντε, εμφανίζεται πιο συμβιβαστικός και
ζητεί εποικοδομητικό διάλογο
με ις Βρυξέλλες . Η είδηση άσκηνέες Πιέσεις σε παλικές με
ομόλογα
τεί ανησυχίες για τη βιωσιμότη
τα του ταλικού χρέους. σελ. 20
Σείδια κεφάλαια στηρίζεται το επχειρείν
Εμπορική διένεξη
σελ . 15
Περιορισμένη διαπιστνεται η συνεργασία των τρα
πεζν με τις ελληνικές επιχειρήσεις σε έρευνα της
Kapa Research για την Παγκόσμια Τράπεζα. Πιο συγ
κΕκριμένα
5% των συνολικν επεyδύσεων χρηματοδοτείται από
τα χρηματοΠιστωτικά ιδρύματα, εν οι ελληνικές εται
ρείες εξαρτούν την επενδυτική τους δραστηριότητα
από ίδια κεφάλαια κατά 89%. Παράλληλα, Περίπου 1
στις 3 μικρές
τις τράπεζες για θέματα δανεισμού. σελ. 10
Ηxηρόμήνυμα Προς πάσα κατεύθυνση απέστειλε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, προειδο
Ποιντας ότι οι εκατέρωθεν
νoαμερικανικοί δασμοί, αλλά
και οι επαπειλούμενοι Που
έχουνεξαγγελθεί, θα στοιχίσουν
επόμενη χρονιά στην ανά
Πτυξη του
0,5%. σελ 20
θεόδωρος Βενιάμης
Πρόεδρος της ΕΕ
ΚαμπανάκΙ
γιαχάος από
τανέακαύσιμα
στηναυτιλία
έρευνα καταγράφεται ότι μόλις το
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΕΩΣ 150 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ι Πυροδο
τοχές
μεσαίες εταιρείες συνεργάζεται με
Παγκόσμιου ΑΕΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα