Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χιτικη 503
Διαφάνεια
E) ΕΛΙΑ
ΑΝΕ ΕΡ Η 1 i
ΕΦΗΜΗΡ1ΛΑ
Η BΔ0 ΜΛΔ1ΛΙΛ
0 Ιωτο η19-Πe Ιhulpra 190) TηΚ 0Υ-A. ΦΗΜ 961-Τμή, ηλ 1.00E
11rs Nepiu 1
σηταίουδο
pAnuepα,
Ιο ΕNΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙ0της Χίου ΕΙΔΗ ΔΩΡΑΝ0εnή
Α 10 ΡAΙΟ9ΩΝΟ 7
105.0 1ΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ - ΕΝΕΧΥΡΑ
Ετ30ΑΝ 10Υ
βολυτεχντίου 1 ΧΙΟE- 2 oχο & ΓpeAαn ήμοο) Τη. 2270 3%, 6906 146 MWMehiocenbrog nΑndαίατο2ή0 Α22 2n00Μmiikiiy/ου |
Νέος Δήμαρχος ΧουΕμη κόπ το Κ Μπωη
σ Σταμάτης Κάρμαντζης!
50Smmi τ ΕΚΑΒXouΗΜΕRΤ
miαούoτη Σκυλίστιον Nίτακαμα
Πυνδιομός Κιλοηήρου
Συνακτα ΟR αρtt α
ΠοΥΕήνς 2019.Ημεάληδπτονας
Αελυτικάκαπόγαμμα τωνt τiτεων ΟΣμτηs Aρpοidtkaονκα Δη μμeςτομ(γομαά
tαμεσέγιρτατrς Δειέρα ορκτκαoίθηκaΝ τuano ie
Μa Πεοεpερηs Βοp Aηρέου,
οΚόστς Μουοpης
#a Ρyu au κ,
poyaμ
eοωμετιωgn 103% tha 11 57 μκυs 5169% 3νονι ταυ
Τουsλτa εηεαε m ΠΑΝΤοn aυ Vemηρομιαραμ BOCE ν.
Aαουεδεσετο υπουργόοεστεριον σπιββομτςτας την επτουνρρου αφω nooν RτΗ ΔΡ MοΕ
Ενατον βίνορο ποσάστο55:005, Ε i441 μhφομ. διαη Tφeeta βpenan 51 αυα αι 9 λευκ .
u raκα Aδro υ εεμο
ra oρμαEΗ διθάσε το εκλογιά του ε προ αυοδευόμενος
Kαnanpοu τνnaknouεδτανπητηΜεngτο κοστα Κου Ερ0onra μόλατα με απν τιδκηφράhtey n ή 5εβαs ταμniο
τηoίορβa α0 WΜ Η ΑΑ
κροτημα νκοτa 'αγαpηuρκ.
63% έ456 αστaοα δν 375κ τ 56% πίστε τa Χο
δονERSR Ογeea ον oρακεδο mΝ
σεύ γιοοου ouμσιηρίνα οουκουημαοUΣ
ppeσiαγικh rερoδο αχραίροντα ηaρaίβηία κατουε υποo.
ιτο δτι ηρδααι να νερ
συμεκρμένηπεριπωνση ηχρ Κωθαηρυ, Έλιαδμα το an τεεστε δεaιτο Ε Ep Ε.
α οeiδα
ερου γορου ΠρouμηΟετον na urpopopuν του δaΕίνελς α R 61B, 5
οnal Δω το σου3α δγπήμ
νέαoleσελίΟ
ΠΕΟΣκΛΗΣΗ
nΡΟ ΗΛΟΙΑΡοντ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΙΚΟν
+-νς ααπαυτie -τ κτοαΤηΗ Τ4Α
ΝΕ ΕΗΕ-δρε
Εaκη- ---τκ- 8ναιςοmα
Ενηααη έαά ανοσαr.μως Α0m d-t οοiννκαυισρ
ΕoήE 5
spints
μ ο ςα
πtaiτσικν 5,τΚΕ-κήου υΕΗ ποι 1ω- ΕΡι3
ΕΗ Ε oαμ.
κα αίριοδεης.
C ,ς Ευμίεμ η
, ΤEL.+30 2271042158
msrπιuοmn Τπάσα 27ΙΑ ς
ΑΤΟ ΨΗ
Δ ΝΕΑΣΤΕ
ΣΜ ΕΑ
ΘΙ ΣΣΚEιΨΕΙΣ ΜΑΕ
Πeό γιαu yκΟτ n πεμοδα
5ow AΚ
AΠΣΑαοα τημα5
Πασθμικνnυαιαιοtroμnriς eήκέτκλαμει
Ψ rB (aprice Cafe Bor
38 ΑECEOU w Ghios