Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Στη φυλακή ο 46χρονος έμπορος
Καβγαδίσαμε 2.
και έπεσε,
ψεκρός!
e/ Οργή και λιποθυμίες έξω από το δικα στήριο
ΜΟΝΟ ΜΕ
σελ. 7
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 Αρ. Φύλλου 1.462
ΧΗ μάνα της Δρας Ζέμπερη ξεσπά:
ΜΑΣ ΣΚΟΤΟΣΑΝ:
τΟ Παιδι και,
θα πληρσουμε Μόλας
σελ. 5
Καλείται να καταβάλει 1.2606
για δικαστικά έξοδα
Ηνοσοκόμα
- Πορνοστάρ
έβαλε φωτιάν
στη Μύκονο
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ-ΒΡΥΖΑΣ
ΠΑΟΛΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
σελ. 13
ΗΝοντρα και η κοινή
σύναμλία-έκΠηξη Τις 6υ.000ε δυνεικά
σελ, 34
Στα δικαι στήρια νια
Ο σελ. 13