Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εoω ς 1
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
μελροναου
ελεύθερο
Ιουνίου
Αριθ, φυΜου
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-80ΛΤΑΙΡΟ.
. Μαλούτας:
" Σα νέα δημοτική αρχή
δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε
και να ενσωματσουμε,
τους στόχους του ΟΗΕ>
ΤΑΤΤΗΗ 7
Σελίδα 17
Δ. Μακεδονία:
36.858.482 ευρ
στους δικαιούχους
Βιολογικής Γεωργίας
Πανελλήνιες 2019:
Ποδαρικόν
Σελίδα 11
με τις εξετάσεις
των ΕΠΑΛ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ
Στη Δυτική Μακεδονία
θα Πάρουν
μέρ0s στιs εξετάσεις
συνολικά 2.986 μαθητέs
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΒΕ Κοζάνης: Εκδήλωση
ενημέρωσης
των επιχειρηματιν
Τρίτη 11 Ιουνίου
Σελίδα 12
60 Ανοιχτό Τουρνουά
Σκακιού ΕΟΡΔΑΙΑ>2019
Η Ομάδας
ρομποτικής
του Πανεπιστημίου Δυτ.
Μακεδονίας,
Hyperion
Robotics, στον
Ευρωπαϊκό
Διαγωνισμό
Ρομποτικής
Σελίδα 17
σειρά GRAND-PRIX
2018-19 της ΕΣΣΚΕΔΥM
Σελίδα 24
Αν δεν υπήρχε ο Αλέξης
θα έπρεπε
να τον επινοήσουμε
Η εικόνα rou σφηνθηκε" στο μυαλό των ανθρτων
| τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό τις τελευταίες
mevhoo ετά τα εκλονικά απΟτελέσματατην δυο Τε.
λευταίων Κυριακν
ταmooά των σνδσμν τοΥΡΙΑδεν κατάσε
|ναν να εξασφαλίσουν ούτε το 2 για rρτο δεκαδικό . .
Ισεις έλαβaν Yρα μεταξύ νυν καιΠοunν στελενν της
| Νέας Δημοκρατίας . Η Ρένα Δούρου την πρτη Κυριακή
με 314 χιλ . ψήφους έλαβε 19,7
Σελίδα 6
aνένεaατη πελίδηn δ
ΚΩΔΙΚΟΣ Θ